Not logged in : Login

About: Brain tumor     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : http://umbel.org/umbel/rc/AilmentCondition, within Data Space : ods-qa.openlinksw.com:8896 associated with source document(s)

A brain tumor occurs when abnormal cells form within the brain. There are two main types of tumors: malignant tumors and benign (non-cancerous) tumors. These can be further classified as primary tumors, which start within the brain, and secondary tumors, which most commonly have spread from tumors located outside the brain, known as brain metastasis tumors. All types of brain tumors may produce symptoms that vary depending on the size of the tumor and the part of the brain that is involved. Where symptoms exist, they may include headaches, seizures, problems with vision, vomiting and mental changes. Other symptoms may include difficulty walking, speaking, with sensations, or unconsciousness.

AttributesValues
type
sameAs
wasDerivedFrom
dbpedia-owl:abstract
 • 腦瘤(英語:brain tumor)或称脑肿瘤,又名颅内肿瘤(intracranial tumor),是颅内的异常组织团块,其異常細胞不受控地生长和增殖。脑瘤發生的组织包括了腦本身各種細胞(神經元、膠質細胞、淋巴組織以及血管)、腦神經(許旺細胞)、腦膜、頭骨、腦下垂體以及由其它器官轉移的轉移性腦瘤。 脑瘤主要有两种类型:惡性腫瘤(癌症)、良性腫瘤(非癌症肿瘤)。癌症腫瘤可再分為與继发性脑瘤(),后者是由位于脑外的肿瘤扩散而来,又称为脑转移瘤。 所有型態的腦瘤都會產生症狀,因為腦瘤漸漸增大必會壓住該處之神經,影響其功能,所以臨床表現因部位不同,包含頭痛、抽搐、視力問題、嘔吐、意識改變。典型的頭痛為早晨時惡化,並伴隨嘔吐而頭痛減緩。其他特殊的症狀包含行走、說話困難,以及感覺異常。當疾病進展時,可能發生。在惡性腦瘤晚期,腫瘤細胞也會轉移至身體其他臟器。 大部分腦瘤的發生原因不明,危險因子可能包括一些基因症候群如神經纖維瘤病(神經纖維瘤症後群),以及暴露於化學物質(如氯乙烯)、人類疱疹病毒第四型(Epstein-Barr virus)或游離輻射。而對於手機使用產生的相關疑慮,目前缺乏明確證據。在成人病患中最常見的原發性腦瘤是和,後者如神經膠母細胞瘤(glioblastoma);而在兒童病患中最常見的則是髓母細胞瘤(medulloblastoma)。腦瘤的診斷以身體診察搭配電腦斷層掃描(computed tomography)或磁共振影像(magnetic resonance imaging)為主,之後會進行切片檢查確認,再根據病理結果區分為不同等級或。 治療方式可能綜合包括手術、放射線療法和化學療法數種方式。若有抽搐情形可使用。Dexamethasone 與Furosemide。部分腫瘤成長較緩慢,僅需要長期追蹤。以病患的免疫系統作為治療方式,目前仍然在研究中。預後則依腫瘤型態而定。神經膠細胞瘤通常預後較差,而腦膜瘤較好。在美國,腦瘤平均五年存活率為33%。 轉移性腦瘤比原發性腦瘤常見,約有一半的轉移性腦瘤來自肺癌。全球每年發生原發性腦瘤的人數約為250,000人,佔所有癌症少於2%。在15歲以下兒童族群中,腦瘤在癌症發生率排名中僅次於急性淋巴性白血病。在澳洲平均一個腦瘤個案所必須花費的金額為190萬,為所有癌症之最。
 • 脳腫瘍(のうしゅよう、英語: Brain Tumor)とは、脳の疾病のひとつで、頭蓋内組織に発生する新生物(腫瘍)のことを意味する。すなわち、脳腫瘍は脳細胞だけでなく、硬膜、クモ膜、頭蓋内の血管や末梢神経、その他の頭蓋内に存在するあらゆる組織から発生する。発生頻度は毎年約100,000人に12人の割合であるとされている。具体的な発生要因は明らかではない。
 • En hjärntumör orsakas av icke-normala celler som bildas i hjärnan och är en okontrollerad tillväxt av celler från hjärnkomponenter (primära tumörer) eller från tumörceller i andra områden av kroppen (metastaser). Det finns två huvud-typer av hjärntumörer: maligna eller cancerösa tumörer och benigna tumörer. Cancertumörer kan delas in i som börjar växa i hjärnan, och de som sprids från andra regioner som hjärnmetastaser. Den här artikeln handlar huvudsakligen om de tumörer som startar i hjärnan. Det finns ett hundratal olika typer av sådana primära hjärntumörer med olika prognos och behandling. Alla typer av hjärntumörer kan ge symptom, som varierar beroende på vilken del av hjärnan som är drabbad. Dessa inkluderar huvudvärk, epileptiska anfall, synproblem, kräkning, och förändrat medvetandetillstånd. Huvudvärken är klassiskt sett värst på morgonen och slutar i och med kräkning. Mer specifika problem inbegriper svårigheter med gång, tal eller sinnesupplevelser. I och med att sjukdomen fortskrider kan medvetslöshet uppstå som följdsymptom.
 • Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego są grupą nowotworów rozwijających się w tkankach mózgowia i rdzenia kręgowego. Mogą to być nowotwory pierwotne i przerzutowe, nowotwory pierwotne dzielą się na łagodne i złośliwe. Inaczej niż w innych lokalizacjach, nowotwory łagodne ośrodkowego układu nerwowego również nierzadko wiążą się z poważnym rokowaniem, ponieważ mogą wywierać objawy uciskowe.
 • Пухлини головного мозку — гетерогенна група різних внутрішньочерепних новоутворень, доброякісних або злоякісних, які виникають унаслідок запуску процесу аномального неконтрольованого ділення клітин, які у минулому були нормальними складовими самої тканини мозку (нейрони, гліальні клітини, астроцити, олігодендроцити, клітини), лімфатичної тканини, кровоносних судин мозку, черепно-мозкових нервів, мозкових оболон, черепа, залозистих утворень мозку (гіпофіза і епіфізу), або що виникають унаслідок метастазування первинної пухлини, що знаходиться в іншому органі. Тип пухлини визначається клітинами, що її формують. Залежно від локалізації і гістологічного варіанту формується симптоматика захворювання. Хворі на пухлини головного мозку становлять близько 4 % серед хворих з органічними ураженнями нервової системи. Пухлини головного мозку по частоті займають п'яте місце серед пухлин інших локалізацій, поступаючись пухлинам шлунку, матки, легень і стравоходу. Зустрічаються пухлини головного мозку у будь-якому віці, проте відзначається деяке переважання їх в пубертатному періоді (12-18 років) і у віці 45—50 років. Походження пухлин головного мозку досі не встановлено. Передбачають, що вони розвиваються із клітин, які затримались на ранніх стадіях свого перетворення в зрілі форми. Рідше пухлини виникають із зрілих клітин. У розвитку пухлин головного мозку надають значення ендогенним і екзогенним факторам (гормональні впливи, збудникам інфекційних хвороб, травми та інше).
 • О́пухоли головно́го мо́зга — гетерогенная группа различных внутричерепных новообразований, доброкачественных или злокачественных, возникающих вследствие запуска процесса аномального неконтролируемого деления клеток, которые в прошлом являлись нормальными составляющими самой ткани мозга (нейроны, глиальные клетки, астроциты, олигодендроциты, эпендимальные клетки), лимфатической ткани, кровеносных сосудов мозга, черепных нервов, мозговых оболочек, черепа, железистых образований мозга (гипофиза и эпифиза), или возникающих вследствие метастазирования первичной опухоли, находящейся в другом органе. Тип опухоли определяется клетками, её формирующими. В зависимости от локализации и гистологического варианта формируется симптоматика заболевания.
 • Als Hirntumor oder Gehirntumor, auch Hirngeschwulst oder Gehirngeschwulst, werden Tumoren des Gehirns bzw. des neuroektodermalen Gewebes des zentralen Nervensystems bezeichnet. Andere intrakranielle Tumoren, wie zum Beispiel Meningeome, zählen nicht zu den Hirntumoren im engeren Sinne. Da sie jedoch ab einer gewissen Größe durch die Raumforderung immer auch Hirnstrukturen beeinflussen, werden sie zu den Hirntumoren im weiteren Sinne gerechnet. Die meisten Hirntumoren treten sporadisch, das heißt ohne erkennbaren familiären Zusammenhang, auf. Im Rahmen einiger neurokutaner Syndrome (Phakomatosen) kommen Hirntumoren gehäuft vor. Hierzu zählen unter anderem Neurofibromatose, Tuberöse Sklerose und von Hippel-Lindau-Syndrom. Sehr selten sind Li-Fraumeni-Syndrom, Turcot-Syndrom und das Rhabdoid-Prädispositionssyndrom. Die Diagnose wird über bildgebende Verfahren und eine Hirnbiopsie gestellt. Die Behandlung richtet sich nach der Lokalisation des Tumors, der Größe, dem Ursprungsgewebe und dem Allgemeinzustand des Patienten. Typischerweise steht an erster Stelle die operative Entfernung des Tumors (Resektion, ggf. Wachkraniotomie), bei bösartigen Tumoren unter Umständen gefolgt von einer Bestrahlung und/oder Chemotherapie.
 • Un tumor cerebral es un crecimiento descontrolado de células derivadas de componentes cerebrales (tumores primarios) o de células tumorales localizadas en otras áreas del organismo (metástasis).​ Los tumores pueden ser benignos o malignos, dependiendo de la rapidez de su crecimiento y de si logran resecarse o curarse mediante el tratamiento neuroquirúrgico. A diferencia de los tumores de otros tejidos, la distinción entre manifestaciones benignas y malignas no es tan clara, por ejemplo, algunas lesiones benignas pueden infiltrar regiones enteras con comportamiento clínico maligno. Las neoplasias malignas producen metástasis, lo cual constituye un hecho excepcional. Las metástasis hacia el SNC provienen, en orden de frecuencia, del pulmón, mama, piel (melanoma), riñón y gastrointestinal y tienden a crecer entre la unión de la corteza y la sustancia blanca.
 • Nádory mozku nebo také intrakraniální nádory jsou takové nádory, které postihují mozek a mozkové obaly (mozkové pleny). Může se jednat jak o nádory primární, tedy o nádory vzniklé přímo z příslušných tkání, tak i o nádory sekundární, tedy metastázy jiných nádorů ať už z mozku nebo z těla. Vzhledem k tomu, že tyto nádory rostou v uzavřeném prostoru lebky, liší se od jiných nádorů svým chováním a mnohdy i symptomatologií.
 • Col termine tumore cerebrale si indica una neoplasia che interessa il cervello. Questa denominazione viene usata molto frequentemente anche a indicare i tumori che si sviluppano nella scatola cranica o in generale nel sistema nervoso centrale (SNC). In letteratura i tumori cerebrali hanno una prima grossolana suddivisione in primari (cioè originantisi nel cervello) e metastatici (con origine in altro organo del corpo). Di questi ultimi, anche se hanno una incidenza pari a circa 10 volte i primi,si farà cenno in fondo alla voce, rimandando ad altre specifiche voci la trattazione estesa.
 • سرطان الدماغوتشمل أورام المخ كل أنواع الأورام التي تظهر داخل القحف أو في قناة العمود الفقري المركزية. وهي تنجم عن انقسام غير طبيعي للخلايا ولا يمكن السيطرة عليه، غالبًا ما يكون ذلك في المخ نفسه، لكنه يحدث أيضاً في النسيج الليمفاوي، وفي الأوعية الدموية، وفي الأعصاب القحفية أو في أغلفة المخ (السحايا)، أوالجمجمة، أو الغدة النخامية، أو في الغدة الصنوبرية. داخل المخ نفسه، يمكن أن تكون الخلايا التي يحدث بها الانقسام عبارة عن خلايا عصبية أو خلايا دبقية، والتي تشتمل على الخلايا النجمية والخلايا الدبقية قليلة التغصن وخلايا البطانة العصبية).كما يمكن أن تتسبب السرطانات الموجودة في الأعضاء الأخرى (الأورام الخبيثة) في انتشار أورام في المخ. ويكون أي ورم في المخ بطبيعته خطيرًا ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة بسبب طبيعته الغزوية والارتشاحية في المساحة المحدودة في التجويف الموجود داخل الجمجمة. ومع ذلك، فإن أورام المخ (حتى تلك الخبيثة) لا تكون قاتلة بصفة دائمة، خصوصًا الورم الشحمي الذي يكون حميدًا بطبيعته. ويمكن أن تكون أورام المخ أو الأورام التي تظهر داخل القحف سرطانية (خبيثة) أو غير سرطانية (حميدة، ومع ذلك، تختلف تعريفات الأورام الخبيثة أو الأورام الحميدة عن تلك المستخدمة بشكل شائع في الأنواع الأخرى من الأورام السرطانية أو غير السرطانية في الجسم. ويعتمد مستوى التهديد على مجموعة من العوامل مثل نوع الورم وموقعه وحجمه وحالته من ناحية التطور. ونظرًا لأن المخ يكون محميًا حماية جيدة من خلال الجمجمة، فإن الاكتشاف المبكر لأورام المخ لا يحدث إلا عندما يتم توجيه أدوات التشخيص تجاه تجويف داخل الجمجمة. وغالبًا ما يحدث الاكتشاف في المراحل المتقدمة عندما يسبب الورم أعراضًا لا يوجد لها تفسير. وفي الغالب، تظهر أورام المخ الرئيسية (الحقيقية) في الحفرة القحفية الخلفية لدى الأطفال وفي الثلثين الأماميين من نصفي الكرة المخية لدى البالغين، رغم أنها يمكن أن تؤثر على أي جزء من المخ. سرطان الدماغ، أو الورم داخل القحف، يحدث عندما تتشكل خلايا غير طبيعية داخل الدماغ، هناك نوعان رئيسيان من الأورام: الورم الخبيث (السرطاني)و الورم الحميد الأورام السرطانية تقسم إلى أورام اولية التي تبدأ داخل الدماغ أو أورام ثانوية التي تنتشر من مكان اخر لتستقر داخل الدماغ أو ما يعرف النقيلة في الدماغ.في هذه المقالة سنتعامل مع الاورام الاولية. جميع أنواع الأورام قد ينتج عنها أعراض تختلف حسب موقع الورم في الدماغ الأعراض تشمل: الصداع، تشنجات عصبية، مشكلات بصرية، تقيؤ واختلالات عقلية.الصداع بشكل تقليدي يكون في اسوأ حالاته خلال الصباح، ويخف هذا الصداع عند التقيؤ.المشاكل الأكثر تحديداَ تشمل: صعوبة في المشي، الكلام والإحساس. مع تطور المرض قد يصل المريض إلى حالة اللاوعي (الغيبوبة). سبب معظم أورام الدماغ غير معروفة. تشمل عوامل الخطر العوامل الجينية الوراثية والمعروفة باسم الورم العصبي الليفي، وكذلك التعرض للكيماويات الصناعية مثل الفينيل كلوريد، وفيروس ابشتاين بار والاشعاعات المؤينة. كانت هناك بعض المخاوف من اشعاعات الهاتف المحمول، لكنها لم تثبت علمياً. الأنواع الأكثر شيوعا من الأورام الأولية في البالغين هي: السحائية (عادة تكون ورماً حميدة)، و astrocytomas مثل الورم الأرومي الدبقي. في الأطفال أكثر الانواع شيوعاَ هوالورم النخاعي الخبيث. التشخيص يكون عادةَ عن طريق الفحص الطبي بالإضافة للتصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي. يثبت ذلك عادةً بأخذ خزعة. بناء على نتائج الابحاث; نقسم الأورام الي درجات مختلفة من الشدة. قد يشمل العلاج الجمع بين الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي. قد تكون هناك حاجة إلى أدوية الاختلاج في حالة حدوث النوبات. يمكن أن يستخدم ديكساميثازون وفوروسيميد لتقليل التورم حول السرطان. بعض الأورام تنمو تدريجيا، الأمر الذي يتطلب مراقبة فقط، وربما لا تحتاج إلى أي تدخل آخر.حالياَ يتم دراسة العلاجات التي تستخدم النظام المناعي للشخص. تختلف النتائج كثيرا تبعا لنوع الورم ومدى انتشاره في التشخيص. الورم الأرومي الدبقي عادة ما تكون نتائجه سيئة في حين أن الأورام السحائية عادة نتائجها جيدة. ويبلغ متوسط معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات 33٪ لمرضى سرطان الدماغ في الولايات المتحدة. أورام المخ الثانوية أو المتنقلةهي أكثر شيوعا من أورام الدماغ الأولية ، وما يقارب النصف من الانبثاثات تكون قادمة من سرطان الرئة. تحدث أورام الدماغ الأولية في حوالي 250000 شخص سنويا على مستوى العالم، التي تشكل أقل من 2٪ من السرطانات. في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 أورام الدماغ تأتي في المرتبة الثانية بعد سرطان الدم الليمفاوي الحاد كسبب للسرطان. في أستراليا التكلفة الاقتصادية في متوسط حالة سرطان الدماغ 1.9 مليون دولار، أكثر من أي نوع من أنواع الأورام.
 • Tumor otak merupakan salah satu penyakit yang menyerang otak. Dikarenakan otak merupakan salah satu organ tubuh yang paling penting, organ lainnya dapat terganggu, sehingga kematian dapat terjadi. Tumor otak bisa menyerang siapa saja, bahkan anak-anak dan remaja, tetapi pada umumnya tumor menyerang orang usia produktif atau dewasa. Tumor otak tidak selalu mengakibatkan kematian. Namun pada kasus tumor otak jinak, saat mereka tumbuh, mereka dapat menghancurkan dan menekan jaringan otak yang normal lainnya, yang dapat berakibat pada kelumpuhan ataupun fatal. Karena itu, dokter lebih suka menggunakan istilah "tumor otak" daripada "kanker otak." Saat ini ilmu kedokteran telah berkembang pesat, teknik diagnostik dan pengobatan telah memberikan harapan hidup bagi para pasien tumor otak. Yang menjadi concern utama pada pasien kanker otak maupun tumor otak ini adalah seberapa cepat mereka menyebar melalui bagian otak/ saraf tulang belakang lainnya dan apakah mereka bisa diangkat dan tidak kambuh lagi. Beberapa faktor yang memengaruhi (harapan hidup) penderita tumor otak antara lain; kemampuan deteksi dini; kemampuan mengetahui dengan tepat lokasi tumor di otak; keunggulan teknologi diagnostik dan terapi (operasi) seperti CT-Scan, MRI (Magnetic Resonance Image), mikroskop. Menurut penelitian terakhir, terapi radiosurgery pasca operasi tumor otak merupakan pilihan terbaik. Metastatik tumor otak, merupakan tumor yang berasal di organ lain dari tubuh dan menyebar ke otak. Menurut ilmuwan, jenis tumor otak merupakan yang paling umum terjadi pada orang dewasa sebanyak 300,000 orang setiap tahun. Selama terapi radiasi seluruh otak, tentunya sinar radiasi menutupi seluruh otak. Terapi seperti ini diduga mengendalikan penyebaran tumor dengan mengidentifikasi kedua sel kanker yang tersembunyi. Tetapi radiasi seluruh otak ternyata berkaitan dengan penurunan fungsi kognitif yang negatif, sehingga dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien. Tingkat kelangsungan hidup rata-rata untuk pasien yang menjalani terapi radiosurgery pasca operasi tumor otak adalah 440 hari. Sementara pasien terapi radiasi seluruh otak berkisar 202 hari, kelangsungan hidupnya lebih pendek.
 • Een hersentumor of intracranieel neoplasma (nieuwvorming binnen de schedel) is een (goed- of kwaadaardige) tumor in het hoofd. Voorbeelden van goedaardige nieuwvormingen zijn het en het meningeoom; van kwaadaardige het astrocytoom en metastasen van tumoren buiten de schedel. Goedaardige tumoren in andere delen van het lichaam zijn bijna nooit dodelijk, maar hersentumoren die goedaardig zijn (en dus niet uitzaaien of infiltratief in andere weefsels doorgroeien), kunnen dodelijk zijn. Dit komt doordat de groei van de tumor hersenweefsel wegdrukt en de hersenen bekneld raken. Hierdoor houden de hersenen langzamerhand op met functioneren en uiteindelijk overlijdt de patiënt. Een neurochirurg kan trachten de tumor te verwijderen en daarbij proberen zo min mogelijk schade aan te richten aan de hersenen. Als verwijdering van een hersentumor niet geheel door middel van een operatie lukt (bijvoorbeeld omdat het geheel verwijderen te veel schade aan zou richten), kan door middel van bestraling geprobeerd worden de tumor in omvang te verkleinen.Ook wordt tegenwoordig met wisselend succes geprobeerd met chemotherapie de tumor te verkleinen. Er zijn ook medicijnen in ontwikkeling die gebaseerd zijn op het remmen van de vaatgroei in tumorweefsel. Ook hierbij is het succes nog redelijk onvoorspelbaar.Een craniofrayngeoom komt ongeveer bij 1 à 2 op de 1.000.000 mensen voor. Er zijn vele soorten hersentumoren. In lang niet alle gevallen overlijdt iemand die een hersentumor heeft hieraan. Bijvoorbeeld als de tumor in de vierde hersenkamer zit, is deze bijna helemaal via operatie te verwijderen. Ook zijn er goedaardige hersentumoren die slechts zeer langzaam groeien. Kenmerkend voor hersentumoren is dat essentiële levensfuncties uitvallen (doordat tumorweefsel gezond hersenweefsel verdringt). Bijvoorbeeld het signaal dat je laat aanvoelen dat je naar het toilet moet, het spreken, het begrijpen, het zicht of het evenwicht. Een hersentumor kan ook tot mentale retardatie of een (zie bijvoorbeeld het frontale syndroom) leiden. Over het algemeen is een hersentumor in een eerder stadium beter operabel, maar de locatie van de tumor kan een grote rol spelen bij de mogelijkheden om te opereren.
 • Les tumeurs cérébrales désignent l'ensemble des tumeurs, bénignes ou malignes, se développant dans le parenchyme cérébral. Elles surviennent par le développement anormal et anarchique de divisions cellulaires, à partir soit d'une cellule du cerveau lui-même, soit d'une cellule métastatique exportée d'un cancer situé dans une autre partie du corps. La tumeur cérébrale bénigne la plus fréquente est le gliome. Elle semble en augmentation régulière depuis les années 1980, pour des raisons probablement environnementales, encore mal cernées. Les tumeurs cérébrales vraies (primaires) sont plutôt situées dans la partie arrière du cerveau chez les enfants, et dans la partie antérieure des deux tiers des hémisphères cérébraux chez les adultes, mais elles peuvent affecter toutes les parties du cerveau.
 • Ένας εγκεφαλικός όγκος, είναι οποιοσδήποτε ενδοκρανιακός όγκος που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη διαίρεση κυττάρων, κανονικά είτε μέσα στον εγκέφαλο, στα κρανιακά νεύρα, στις μεμβράνες που καλύπτουν τον εγκέφαλο (μήνιγγες), στο κρανίο, στο βλεννογόνο και κωνοειδή αδένα ή μπορεί να εξαπλωθεί από κάποιον καρκίνο που εντοπίζεται σε άλλο μέρος του σώματος (μεταστατικοί όγκοι). Οι πρωτογενείς εγκεφαλικοί όγκοι στα παιδιά εντοπίζονται συνήθως στο οπίσθιο κρανιακό βόθριο και στους ενήλικες συνήθως εντοπίζονται στα εμπρόσθια εγκεφαλικά ημισφαίρια, παρόλο που μπορούν να αναπτυχθούν σε οποιοδήποτε μέρος του εγκεφάλου. Στις ΗΠΑ το 2005 έχουν υπολογιστεί 43.800 καινούριες υποθέσεις εγκεφαλικών όγκων, στις οποίες οφειλόταν το 1.4 τις εκατό όλων των καρκίνων, το 2,4 τις εκατό όλων των θανάτων που οφείλονταν σε καρκίνο και 20-45 τις εκατό των παιδιατρικών καρκίνων. Τελικώς εκτιμάται πως υπήρξαν 13.000 θάνατοι από όγκους του εγκεφάλου.
 • A brain tumor occurs when abnormal cells form within the brain. There are two main types of tumors: malignant tumors and benign (non-cancerous) tumors. These can be further classified as primary tumors, which start within the brain, and secondary tumors, which most commonly have spread from tumors located outside the brain, known as brain metastasis tumors. All types of brain tumors may produce symptoms that vary depending on the size of the tumor and the part of the brain that is involved. Where symptoms exist, they may include headaches, seizures, problems with vision, vomiting and mental changes. Other symptoms may include difficulty walking, speaking, with sensations, or unconsciousness. The cause of most brain tumors is unknown. Uncommon risk factors include exposure to vinyl chloride, Epstein–Barr virus, ionizing radiation, and inherited syndromes such as neurofibromatosis, tuberous sclerosis, and von Hippel-Lindau Disease. Studies on mobile phone exposure have not shown a clear risk. The most common types of primary tumors in adults are meningiomas (usually benign) and astrocytomas such as glioblastomas. In children, the most common type is a malignant medulloblastoma. Diagnosis is usually by medical examination along with computed tomography (CT) or magnetic resonance imaging (MRI). The result is then often confirmed by a biopsy. Based on the findings, the tumors are divided into different grades of severity. Treatment may include some combination of surgery, radiation therapy and chemotherapy. Since the brain is the body's only non-fungible organ, surgery carries a risk of the tumor returning. If seizures occur, anticonvulsant medication may be needed. Dexamethasone and furosemide are medications that may be used to decrease swelling around the tumor. Some tumors grow gradually, requiring only monitoring and possibly needing no further intervention. Treatments that use a person's immune system are being studied. Outcomes for malignant tumors vary considerably depending on the type of tumor and how far it has spread at diagnosis. Although benign tumors only grow in one area, they may still be life-threatening depending on their size and location. Malignant glioblastomas usually have very poor outcomes, while benign meningiomas usually have good outcomes. The average five-year survival rate for all (malignant) brain cancers in the United States is 33%. Secondary, or metastatic, brain tumors are about four times as common as primary brain tumors, with about half of metastases coming from lung cancer. Primary brain tumors occur in around 250,000 people a year globally, and make up less than 2% of cancers. In children younger than 15, brain tumors are second only to acute lymphoblastic leukemia as the most common form of cancer. In NSW Australia in 2005, the average lifetime economic cost of a case of brain cancer was AU$1.9 million, the greatest of any type of cancer.
 • 뇌종양(腦腫瘍, 영어: brain tumor, 의학: encephaloma)은 두개골 안에서 만들어지는 고(액)체 신생물로, 뇌나 척주관 안의 종양을 두루 가리키며 뇌질과 뇌막에 발생하는 종양의 총칭이다. 이는 뇌세포에서 자란 종양. 혈관을 비롯 신경, 뇌막 등에서 발생하여 두개골 내에서 발육하는 신생물을 모두 포괄한다. 증상은 생기는 부위에 따라 다른데, 보편적으로 두통, 구토, 팔다리의 운동 이상(경련, 마비), 시각 장애 증세를 보인다. 촬영과 뇌외과, 방사선요법의 발달로 치료 성과는 날로 좋아지고 있다. 뇌에 혹이 생기는 병. 뇌에 생기는 악성종양은뇌암이라고 부르기도 한다.
 • Un tumor cerebral es produeix quan es formen cèl·lules anormals dins del cervell. Hi ha dos tipus principals de tumors: tumors malignes (o cancerosos) i tumors benignes. Els tumors cancerosos es poden dividir en (que s'inicien dins del cervell) i tumors secundaris (que s'han estès des d'altres llocs, coneguts com a tumors de ). Segons l'OMS, i ha més de 120 diferents tipus de tumors cerebrals, dels quals uns 40 es classifiquen com a malignes. Tots els tipus de tumors cerebrals poden produir símptomes que varien depenent de la part del cervell involucrat. Aquests símptomes poden incloure mal de cap, convulsions, problemes de visió, vòmits i canvis mentals. Normalment, el mal de cap és pitjor al matí i se'n va amb vòmits. Altres símptomes poden incloure dificultat per caminar, parlar o tenir sensacions. A mesura que progressa la malaltia, es pot produir la inconsciència. La causa de la majoria dels tumors cerebrals és desconeguda. Els pocs factors de risc d'aquesta malaltia són la neurofibromatosis hereditària, l'exposició al clorur de vinil, el virus d'Epstein-Barr i la radiació ionitzant. L'evidència per l'exposició de telefonia mòbil no està clara. Els tipus més comuns de tumors primaris en adults són meningiomes (generalment benignes) i astrocitomes (com el glioblastoma). En els nens, el tipus més comú és el maligne. El diagnòstic sol ser per exploració física juntament amb la tomografia computada o amb la imatge per ressonància magnètica. Sovint es confirma el resultat amb una biòpsia. A partir dels resultats, els tumors es divideixen en . El tractament pot incloure una combinació de cirurgia, radioteràpia i quimioteràpia. Es pot necessitar medicació anticonvulsiva si es produeixen convulsions. La dexametasona i la furosemida poden utilitzar-se per disminuir la inflamació al voltant del tumor. Alguns tumors que creixen de forma gradual només requereixen un monitoratge i, possiblement, no necessiten intervenció. S'estan estudiant tractaments que utilitzen el sistema immunitari d'una persona. El resultat varia considerablement en funció del tipus de tumor i fins a quin punt s'ha estès durant el diagnòstic. Els glioblastomes solen tenir resultats pobres, mentre que els meningiomes solen tenir bons resultats. La taxa mitjana de supervivència a cinc anys per a tots els tipus càncers cerebrals dels Estats Units és del 33,2% (2008-2014). Els tumors cerebrals secundaris (metàstasi) són més comuns que els tumors cerebrals primaris, amb prop de la meitat de metàstasis procedents del càncer de pulmó. Els tumors cerebrals primaris es produeixen al voltant de 250.000 persones cada any a nivell mundial, que representen menys del 2% de tots els tipus càncer. En nens menors de 15 anys, els tumors cerebrals són secundaris causats per la leucèmia limfoide aguda com la forma més comuna de càncer.
 • Um tumor cerebral ocorre quando se formam células anormais no cérebro. Existem dois tipos principais de tumores: tumores malignos e tumores benignos. Os tumores cancerosos podem ser divididos em tumores primários, que se começam a formar no próprio cérebro, ou tumores secundários, que se espalharam a partir de outras partes do corpo, denominados metástases cerebrais. Este artigo descreve principalmente os tumores que têm origem no cérebro. Todos os tipos de tumores cerebrais manifestam sintomas que variam conforme a parte do cérebro afetada. Os sintomas incluem dores de cabeça, convulsões, problemas de visão, vómitos e perturbações mentais. A dor de cabeça é geralmente mais intensa durante a manhã e desaparece após os vómitos. Alguns tipos de tumor podem provocar dificuldade em caminhar, falar ou a nível de sensibilidade. A causa da maior parte dos tumores cerebrais é desconhecida. Entre os fatores de risco que podem ocasionalmente estar envolvidos estão uma série de condições hereditárias conhecidas como neurofibromatoses, assim como a exposição ao cloreto de vinil, ao vírus Epstein-Barr e à radiação ionizante. Embora tenham sido levantadas preocupações quanto ao uso de telemóveis, as evidências não são claras. Os tipos mais comuns de tumores primários em adultos são os meningiomas (geralmente benignos) e os astrocitomas, tais como os gliobastomas. Em crianças, o tipo mais comum são os meduloblastomas malignos. O diagnóstico é geralmente realizado através de exame clínico auxiliado por imagens de tomografia computorizada ou ressonância magnética. O diagnóstico pode ser confirmado por biópsia. Com base nas observações, os tumores são divididos diferentes graus de gravidade. O tratamento pode incluir uma combinação de cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Nos casos em que ocorrem convulsões podem ser administrados anticonvulsivos. Para diminuir o inchaço à volta do tumor podem ser administradas dexametasona e furosemida. Alguns tumores crescem lentamente, sendo apenas necessária monitorização e sem possivelmente sem necessidade de intervenção no futuro. O prognóstico varia consideravelmente de acordo com o tipo de tumor e de quanto se encontra disseminado no momento do diagnóstico. O prognóstico dos glioblastomas é geralmente pouco favorável, enquanto os meningiomas têm geralmente prognóstico positivo. A taxa de sobrevivência a cinco anos nos Estados Unidos para o cancro no cérebro é, em média, de 33%. Estão atualmente a ser investigados tratamentos que tiram partido do sistema imunitário da pessoa. Os tumores do cérebro secundários, ou metástases, são mais comuns que os tumores do cérebro primários. Cerca de metade das metástases são provenientes do cancro do pulmão. Os tumores cerebrais primários afetam por ano cerca de 250 000 pessoas em todo o mundo, o que corresponde a menos de 2% do total de casos de cancro. Em jovens com idade inferior a 15 anos, os tumores do cérebro são a segunda principal causa de cancro, atrás apenas da leucemia linfoide aguda.
 • Burmuineko tumorea burmuinaren osagaietatik (tumore primarioak) edo organismoaren beste eremu batzuetan dauden tumore-zeluletatik (metastasia) eratorritako zelulen kontrolik gabeko hazkundea da. Tumoreak onberak edo gaiztoak izan daitezke, haien hazkundearen azkartasunaren arabera eta tratamendu neurokirurgikoaren bidez gaixotzea edo sendatzea lortzen duten kontuan hartuta. Beste ehun batzuetako tumoreak ez bezala, agerpen ongarrien eta gaiztoen arteko bereizketa ez da hain argia, adibidez, lesio onbera batzuek portaera kliniko gaiztoa duten eskualde osoak infiltratu ditzakete. Neoplasia gaiztoek metastasia sortzen dute, eta hori ohiz kanpoko gertakaria da. NSZrako metastasiak, maiztasunaren arabera, biriketatik, bularretik, larruazaletik (melanoma), giltzurrunetik eta traktu gastrointestinaletik datoz, eta burmuin-azalaren eta substantzia zuriaren arteko loturaren artean hazteko joera dute.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
dbpprop:caption
 • Brain metastasis in the right cerebral hemisphere from lung cancer, shown on magnetic resonance imaging
comment
 • Um tumor cerebral ocorre quando se formam células anormais no cérebro. Existem dois tipos principais de tumores: tumores malignos e tumores benignos. Os tumores cancerosos podem ser divididos em tumores primários, que se começam a formar no próprio cérebro, ou tumores secundários, que se espalharam a partir de outras partes do corpo, denominados metástases cerebrais. Este artigo descreve principalmente os tumores que têm origem no cérebro. Todos os tipos de tumores cerebrais manifestam sintomas que variam conforme a parte do cérebro afetada. Os sintomas incluem dores de cabeça, convulsões, problemas de visão, vómitos e perturbações mentais. A dor de cabeça é geralmente mais intensa durante a manhã e desaparece após os vómitos. Alguns tipos de tumor podem provocar dificuldade em caminhar, f
 • О́пухоли головно́го мо́зга — гетерогенная группа различных внутричерепных новообразований, доброкачественных или злокачественных, возникающих вследствие запуска процесса аномального неконтролируемого деления клеток, которые в прошлом являлись нормальными составляющими самой ткани мозга (нейроны, глиальные клетки, астроциты, олигодендроциты, эпендимальные клетки), лимфатической ткани, кровеносных сосудов мозга, черепных нервов, мозговых оболочек, черепа, железистых образований мозга (гипофиза и эпифиза), или возникающих вследствие метастазирования первичной опухоли, находящейся в другом органе.
 • سرطان الدماغوتشمل أورام المخ كل أنواع الأورام التي تظهر داخل القحف أو في قناة العمود الفقري المركزية. وهي تنجم عن انقسام غير طبيعي للخلايا ولا يمكن السيطرة عليه، غالبًا ما يكون ذلك في المخ نفسه، لكنه يحدث أيضاً في النسيج الليمفاوي، وفي الأوعية الدموية، وفي الأعصاب القحفية أو في أغلفة المخ (السحايا)، أوالجمجمة، أو الغدة النخامية، أو في الغدة الصنوبرية. داخل المخ نفسه، يمكن أن تكون الخلايا التي يحدث بها الانقسام عبارة عن خلايا عصبية أو خلايا دبقية، والتي تشتمل على الخلايا النجمية والخلايا الدبقية قليلة التغصن وخلايا البطانة العصبية).كما يمكن أن تتسبب السرطانات الموجودة في الأعضاء الأخرى (الأورام الخبيثة) في انتشار أورام في المخ.
 • Un tumor cerebral es un crecimiento descontrolado de células derivadas de componentes cerebrales (tumores primarios) o de células tumorales localizadas en otras áreas del organismo (metástasis).​ Los tumores pueden ser benignos o malignos, dependiendo de la rapidez de su crecimiento y de si logran resecarse o curarse mediante el tratamiento neuroquirúrgico. A diferencia de los tumores de otros tejidos, la distinción entre manifestaciones benignas y malignas no es tan clara, por ejemplo, algunas lesiones benignas pueden infiltrar regiones enteras con comportamiento clínico maligno. Las neoplasias malignas producen metástasis, lo cual constituye un hecho excepcional. Las metástasis hacia el SNC provienen, en orden de frecuencia, del pulmón, mama, piel (melanoma), riñón y gastrointestinal y t
 • 脳腫瘍(のうしゅよう、英語: Brain Tumor)とは、脳の疾病のひとつで、頭蓋内組織に発生する新生物(腫瘍)のことを意味する。すなわち、脳腫瘍は脳細胞だけでなく、硬膜、クモ膜、頭蓋内の血管や末梢神経、その他の頭蓋内に存在するあらゆる組織から発生する。発生頻度は毎年約100,000人に12人の割合であるとされている。具体的な発生要因は明らかではない。
Faceted Search & Find service v1.17_git55 as of Mar 01 2021


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3322 as of Mar 14 2022, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (7 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2022 OpenLink Software