Not logged in : Login

About: Public key infrastructure     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:Procedure101023820, within Data Space : ods-qa.openlinksw.com:8896 associated with source document(s)

A public key infrastructure (PKI) is a set of roles, policies, hardware, software and procedures needed to create, manage, distribute, use, store and revoke digital certificates and manage public-key encryption. The purpose of a PKI is to facilitate the secure electronic transfer of information for a range of network activities such as e-commerce, internet banking and confidential email. It is required for activities where simple passwords are an inadequate authentication method and more rigorous proof is required to confirm the identity of the parties involved in the communication and to validate the information being transferred.

AttributesValues
type
sameAs
wasDerivedFrom
dbpedia-owl:abstract
 • Uma Infraestrutura de Chaves Públicas, cuja sigla é ICP, é um órgão ou iniciativa pública ou privada que tem como objetivo manter uma estrutura de emissão de chaves públicas, baseando-se no princípio da terceira parte confiável, oferecendo uma mediação de credibilidade e confiança em transações entre partes que utilizam certificados digitais. A principal função do ICP é definir um conjunto de técnicas, práticas e procedimentos a serem adotados pelas entidades a fim de estabelecer um sistema de certificação digital baseado em chave pública. A infra-estrutura de chaves públicas do Brasil, definida pela Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de Agosto de 2001, é denominada Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira, ou ICP-Brasil.
 • Infrastruktura klucza publicznego (ang. Public Key Infrastructure (PKI)) – zbiór osób, polityk, procedur i systemów komputerowych niezbędnych do świadczenia usług uwierzytelniania, szyfrowania, integralności i niezaprzeczalności za pośrednictwem kryptografii klucza publicznego i prywatnego i certyfikatów elektronicznych. W szczególności jest to szeroko pojęty kryptosystem, w skład którego wchodzą urzędy certyfikacyjne (CA), , subskrybenci certyfikatów klucza publicznego (użytkownicy), oprogramowanie oraz sprzęt. Infrastruktura klucza publicznego tworzy hierarchiczną strukturę zaufania, której podstawowym dokumentem jest certyfikat klucza publicznego. Najpopularniejszym standardem certyfikatów PKI jest X.509 w wersji trzeciej. Do podstawowych funkcji PKI należą: * Weryfikacja tożsamości subskrybentów * Wymiana kluczy kryptograficznych * Wystawianie certyfikatów * Weryfikacja certyfikatów * Podpisywanie przekazu * Szyfrowanie przekazu * Potwierdzanie tożsamości * Znakowanie czasem Dodatkowo, w pewnych konfiguracjach, możliwe jest: * Odzyskiwanie kluczy prywatnych. Ważniejsze pojęcia: * CA – Certification Authority – urząd certyfikacji – wystawia certyfikaty, listy CRL, certyfikuje inne CA. * RA – Registration Authority – urząd rejestracji – zbiera wnioski o wydanie certyfikatu, weryfikuje tożsamość subskrybentów. * Subskrybent – właściciel certyfikatu. Rozwinięciem tradycyjnego modelu infrastruktury klucza publicznego może być zastosowanie podpisu elektronicznego z mediatorem, w którym podpis finalizowany jest online z udziałem mediatora, który przechowuje połówkę klucza prywatnego.
 • Інфраструктура відкритих ключів (англ. Public key infrastructure, PKI) — інтегрований комплекс методів та засобів (набір служб), призначених забезпечити впровадження та експлуатацію криптографічних систем із відкритими ключами. Інфраструктура відкритих ключів складається з програмного забезпечення, кртиптографічних технологій та служб, які дозволяють підприємствам та організаціям захищати канали зв'язку в комп'ютерних мережах. Вона поєднує електронні цифрові сертифікати, асиметричні алгоритми шифрування, та центри сертифікації у єдину мережеву архітектуру. Інфраструктура відкритих ключів побудована на криптосистемах з відкритим ключем. Ця технологія має властивості, які відіграють важливу роль у захисті даних в розподілених системах. Технологія PKI полягає у використанні двох математично пов'язаних цифрових ключів, що мають такі властивості: * один ключ може бути використаний для шифрування повідомлення, що може бути розшифровано тільки за допомогою другого ключа; * навіть якщо відомий один ключ, за допомогою обчислень практично неможливо визначити другий. Один із ключів відкритий для всіх, а другий має приватний характер і зберігається в захищеному місці. Ці ключі можуть бути використані для автентифікації чи шифрування цифрового підпису електронних даних. PKI служить не лише для створення цифрових сертифікатів, але і для зберігання великої кількості сертифікатів і ключів, забезпечення резервування і відновлення ключів, взаємної сертифікації, ведення списків анульованих сертифікатів і автоматичного відновлення ключів та сертифікатів після закінчення терміну їхньої дії.
 • 暗号技術において、公開鍵基盤(こうかいかぎきばん、英語: public key infrastructure、以下PKI)は公開鍵暗号方式や電子署名方式で用いる公開鍵とその公開鍵の持ち主の対応関係を保証するための仕組みである。公開鍵認証基盤、公開鍵暗号基盤とも呼ばれる。 PKIの実現例として、たとえばX.509(PKIX: Public-Key Infrastructure using X.509)がある。
 • A public key infrastructure (PKI) is a set of roles, policies, hardware, software and procedures needed to create, manage, distribute, use, store and revoke digital certificates and manage public-key encryption. The purpose of a PKI is to facilitate the secure electronic transfer of information for a range of network activities such as e-commerce, internet banking and confidential email. It is required for activities where simple passwords are an inadequate authentication method and more rigorous proof is required to confirm the identity of the parties involved in the communication and to validate the information being transferred. In cryptography, a PKI is an arrangement that binds public keys with respective identities of entities (like people and organizations). The binding is established through a process of registration and issuance of certificates at and by a certificate authority (CA). Depending on the assurance level of the binding, this may be carried out by an automated process or under human supervision. When done over a network, this requires using a secure certificate enrollment or certificate management protocol such as CMP. The PKI role that may be delegated by a CA to assure valid and correct registration is called a registration authority (RA). Basically, an RA is responsible for accepting requests for digital certificates and authenticating the entity making the request. The Internet Engineering Task Force's RFC 3647 defines an RA as "An entity that is responsible for one or more of the following functions: the identification and authentication of certificate applicants, the approval or rejection of certificate applications, initiating certificate revocations or suspensions under certain circumstances, processing subscriber requests to revoke or suspend their certificates, and approving or rejecting requests by subscribers to renew or re-key their certificates. RAs, however, do not sign or issue certificates (i.e., an RA is delegated certain tasks on behalf of a CA)." While Microsoft may have referred to a subordinate CA as an RA, this is incorrect according to the X.509 PKI standards. RAs do not have the signing authority of a CA and only manage the vetting and provisioning of certificates. So in the Microsoft PKI case, the RA functionality is provided either by the Microsoft Certificate Services web site or through Active Directory Certificate Services which enforces Microsoft Enterprise CA and certificate policy through certificate templates and manages certificate enrollment (manual or auto-enrollment). In the case of Microsoft Standalone CAs, the function of RA does not exist since all of the procedures controlling the CA are based on the administration and access procedure associated with the system hosting the CA and the CA itself rather than Active Directory. Most non-Microsoft commercial PKI solutions offer a stand-alone RA component. An entity must be uniquely identifiable within each CA domain on the basis of information about that entity. A third-party validation authority (VA) can provide this entity information on behalf of the CA. The X.509 standard defines the most commonly used format for public key certificates.
 • Une infrastructure à clés publiques (ICP) ou infrastructure de gestion de clés (IGC) ou encore Public Key Infrastructure (PKI), est un ensemble de composants physiques (des ordinateurs, des équipements cryptographiques logiciels ou matériel type Hardware Security Module (HSM ou boîte noire transactionnelle) ou encore des cartes à puces), de procédures humaines (vérifications, validation) et de logiciels (système et application) destiné à gérer les clés publiques des utilisateurs d'un système. Une infrastructure de gestion de clés permet de lier des clés publiques à des identités (comme des noms d'utilisateurs ou d'organisations). Une infrastructure de gestion de clés fournit des garanties permettant de faire a priori confiance à une clé publique obtenue par son biais. Une erreur courante est d'assimiler le terme « infrastructure de gestion de clés » à « autorité de certification ». Il existe en fait plusieurs modèles d'IGC décrits dans la suite de cet article, l'autorité de certification étant un modèle parmi d'autres. Cette erreur provient probablement du terme PKIX, pour PKI X.509, qui est lui bien associé aux autorités de certification et aux certificats X.509.
 • Mit Public-Key-Infrastruktur (PKI, englisch public key infrastructure) bezeichnet man in der Kryptologie ein System, das digitale Zertifikate ausstellen, verteilen und prüfen kann. Die innerhalb einer PKI ausgestellten Zertifikate werden zur Absicherung rechnergestützter Kommunikation verwendet.
 • Gako publikoaren azpiegitura (edo ingelesez, PKI, Public Key Infrastructure), kriptografia arloan, sinadura digitala, zifratua, edo transakzio elektronikoak ez ukatzea bezalako kriptografia eragiketak bermeaz burutzea ahalbidetzen duen hardwareak, softwareak eta segurtasun prozeduren eta politikek osatzen duten elkarteka da.PKI terminoa ziurtatze autoritateari dagokio zein gainerako osagaiei, modu zabalean beste terminoei nahasketa sortuz, hala nola gako publikoko algoritmoei. Baina esanahi hau ez da zuzena zeren eta ez da behar PKI prozedurak gako publikoko algoritmoak erabiltzeko.
 • La infraestructura de clave pública (PKI) es un conjunto de roles, políticas, hardware, software y procedimientos necesarios para crear, administrar, distribuir, usar, almacenar y revocar certificados digitales y administrar el cifrado de clave pública. El propósito de una PKI es facilitar la transferencia electrónica segura de información para diversas actividades de la red, como comercio electrónico, banca por Internet y correo electrónico confidencial. Se utiliza en actividades en las que las contraseñas simples son un método de autenticación inadecuado y se requieren pruebas más rigurosas para confirmar la identidad de las partes involucradas en la comunicación, así como para validar la información que se transfiere.
 • Een public key infrastructure (PKI) is een systeem waarmee uitgiften en beheer van digitale certificaten kan worden gerealiseerd. Door de toepassing van een deugdelijke PKI is het mogelijk dat een certificaat dat door een certificaatautoriteit (CA) wordt beheerd, door de eigenaar ervan wordt gebruikt in de relatie met een ander individu. De CA waarborgt de integriteit en authenticiteit van het certificaat en staat dus in voor de identiteit van de certificaatbezitter. Aangezien de CA de kopieën van de verstrekte certificaten bevat, alsmede identificerende kenmerken van de identiteiten aan wie ze zijn verstrekt, is het van groot belang dat de fysieke opslagruimte op een zeer goede manier is beveiligd, zowel logisch (toegangsrechten binnen het systeem) als fysiek (wie is in staat het opslagsysteem te benaderen). Inrichten van een deugdelijke CA is dan ook een zeer kostbare aangelegenheid.
 • PKI (Public Key Infrastructure) je v kryptografii označení infrastruktury správy a distribuce veřejných klíčů z asymetrické kryptografie. PKI umožňuje pomocí používat cizí veřejné klíče a ověřovat jimi elektronické podpisy bez nutnosti jejich individuální kontroly. Infrastrukturu PKI lze spravovat dvěma základními způsoby vytváření vztahů důvěry: 1. * certifikační autorita – přísně hierarchická struktura 2. * síť důvěry – distribuovaný systém PKI zahrnuje celou řadu různých komponentů, např.: * digitální certifikáty * šifrovací klíče * asymetrická kryptografie * certifikační autorita * bezpečností architektura sítě * způsob bezpečného vydávání certifikátů * nástroje pro správu, obnovu a rušení certifikátů Způsoby ochrany informací pomocí PKI: * (ověření totožnosti uživatele) * prověřování integrity zpráv (zpráva nebyla žádným způsobem změněna) * nepopiratelnost - využití elektronického podpisu * privátnost - šifrování zpráv, symetrické a asymetrické šifry
 • 公開金鑰基礎建設(英語:Public Key Infrastructure,縮寫:PKI),又稱公開金鑰基礎架構、公鑰基礎建設、公鑰基礎設施、公開密碼匙基礎建設或公鑰基礎架構,是一組由硬體、軟體、參與者、管理政策與流程組成的基礎架構,其目的在於創造、管理、分配、使用、儲存以及撤銷數位憑證。 密碼學上,公開金鑰基礎建設藉著数字证书认证机构(CA)將使用者的個人身分跟公開金鑰鏈結在一起。對每個憑證中心使用者的身分必須是唯一的。鏈結關係通過註冊和發佈過程建立,取決於擔保級別,鏈結關係可能由CA的各種軟體或在人為監督下完成。PKI的確定鏈結關係的這一角色稱為(Registration Authority,RA)。RA確保公開金鑰和個人身份鏈結,可以防抵賴。在微軟的公開金鑰基礎建設之下,註冊管理中心(RA)又被叫做從屬數字證書認證機構(Subordinate CA)。 (Trusted third party,TTP)也常被用來指憑證中心。PKI有時被錯誤地拿來代表公開金鑰密碼學或公開金鑰演算法。
 • PKI, public key infrastructure, är det dominerande sättet att hantera publika krypteringsnycklar.
 • في علم التعمية والتشفير البنية التحتية للمفاتيح العامة هي الترتيبات التي يتم بها ربط المفتاح العام مع المستخدم بواسطة مصدر الشهادة (Certificate Authority CA)، هوية المستخدم يجب أن تكون فريدة لكل مصدر شهادة يتم ذلك عن طريق برمجيات خاصة في مصدر الشهادة، من الممكن ان تكون هذه البرمجيات تحت اشراف بشري، جنباً إلى جنب مع برمجيات مُنَسِقة في مواقع مختلفة ومتباعدة. كل مستخدم لديه هوية مستخدم، مفتاح عام، ربط المفتاح بمستخدم معين، إثبات صحة المفتاح وصفات أخرى هي ما تجعل شهادة ملكية فك تشفير المفتاح العام (Public Key Certificate) الصادرة عن مصدر الشهادة غير قابلة للتزوير. مصطلح الطرف الثالث الموثوق به يمكن أن يستخدم للإشارة إلى مصدر الشهادة. مصطلح البنية الأساسية للمفتاح العام (PKI) يستخدم بشكل خاطئ للإشارة إلى خوارزمية المفتاح العام (Public key Algorithm) التي لا تتطلب استخدام مصدر الشهادة(CA).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
comment
 • Uma Infraestrutura de Chaves Públicas, cuja sigla é ICP, é um órgão ou iniciativa pública ou privada que tem como objetivo manter uma estrutura de emissão de chaves públicas, baseando-se no princípio da terceira parte confiável, oferecendo uma mediação de credibilidade e confiança em transações entre partes que utilizam certificados digitais. A principal função do ICP é definir um conjunto de técnicas, práticas e procedimentos a serem adotados pelas entidades a fim de estabelecer um sistema de certificação digital baseado em chave pública. A infra-estrutura de chaves públicas do Brasil, definida pela Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de Agosto de 2001, é denominada Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira, ou ICP-Brasil.
 • PKI (Public Key Infrastructure) je v kryptografii označení infrastruktury správy a distribuce veřejných klíčů z asymetrické kryptografie. PKI umožňuje pomocí používat cizí veřejné klíče a ověřovat jimi elektronické podpisy bez nutnosti jejich individuální kontroly. Infrastrukturu PKI lze spravovat dvěma základními způsoby vytváření vztahů důvěry: 1. * certifikační autorita – přísně hierarchická struktura 2. * síť důvěry – distribuovaný systém PKI zahrnuje celou řadu různých komponentů, např.: Způsoby ochrany informací pomocí PKI:
 • Een public key infrastructure (PKI) is een systeem waarmee uitgiften en beheer van digitale certificaten kan worden gerealiseerd. Door de toepassing van een deugdelijke PKI is het mogelijk dat een certificaat dat door een certificaatautoriteit (CA) wordt beheerd, door de eigenaar ervan wordt gebruikt in de relatie met een ander individu. De CA waarborgt de integriteit en authenticiteit van het certificaat en staat dus in voor de identiteit van de certificaatbezitter.
 • 暗号技術において、公開鍵基盤(こうかいかぎきばん、英語: public key infrastructure、以下PKI)は公開鍵暗号方式や電子署名方式で用いる公開鍵とその公開鍵の持ち主の対応関係を保証するための仕組みである。公開鍵認証基盤、公開鍵暗号基盤とも呼ばれる。 PKIの実現例として、たとえばX.509(PKIX: Public-Key Infrastructure using X.509)がある。
 • Infrastruktura klucza publicznego (ang. Public Key Infrastructure (PKI)) – zbiór osób, polityk, procedur i systemów komputerowych niezbędnych do świadczenia usług uwierzytelniania, szyfrowania, integralności i niezaprzeczalności za pośrednictwem kryptografii klucza publicznego i prywatnego i certyfikatów elektronicznych. Do podstawowych funkcji PKI należą: * Weryfikacja tożsamości subskrybentów * Wymiana kluczy kryptograficznych * Wystawianie certyfikatów * Weryfikacja certyfikatów * Podpisywanie przekazu * Szyfrowanie przekazu * Potwierdzanie tożsamości * Znakowanie czasem
 • Une infrastructure à clés publiques (ICP) ou infrastructure de gestion de clés (IGC) ou encore Public Key Infrastructure (PKI), est un ensemble de composants physiques (des ordinateurs, des équipements cryptographiques logiciels ou matériel type Hardware Security Module (HSM ou boîte noire transactionnelle) ou encore des cartes à puces), de procédures humaines (vérifications, validation) et de logiciels (système et application) destiné à gérer les clés publiques des utilisateurs d'un système.
 • Mit Public-Key-Infrastruktur (PKI, englisch public key infrastructure) bezeichnet man in der Kryptologie ein System, das digitale Zertifikate ausstellen, verteilen und prüfen kann. Die innerhalb einer PKI ausgestellten Zertifikate werden zur Absicherung rechnergestützter Kommunikation verwendet.
 • Gako publikoaren azpiegitura (edo ingelesez, PKI, Public Key Infrastructure), kriptografia arloan, sinadura digitala, zifratua, edo transakzio elektronikoak ez ukatzea bezalako kriptografia eragiketak bermeaz burutzea ahalbidetzen duen hardwareak, softwareak eta segurtasun prozeduren eta politikek osatzen duten elkarteka da.PKI terminoa ziurtatze autoritateari dagokio zein gainerako osagaiei, modu zabalean beste terminoei nahasketa sortuz, hala nola gako publikoko algoritmoei. Baina esanahi hau ez da zuzena zeren eta ez da behar PKI prozedurak gako publikoko algoritmoak erabiltzeko.
 • La infraestructura de clave pública (PKI) es un conjunto de roles, políticas, hardware, software y procedimientos necesarios para crear, administrar, distribuir, usar, almacenar y revocar certificados digitales y administrar el cifrado de clave pública. El propósito de una PKI es facilitar la transferencia electrónica segura de información para diversas actividades de la red, como comercio electrónico, banca por Internet y correo electrónico confidencial. Se utiliza en actividades en las que las contraseñas simples son un método de autenticación inadecuado y se requieren pruebas más rigurosas para confirmar la identidad de las partes involucradas en la comunicación, así como para validar la información que se transfiere.
 • Інфраструктура відкритих ключів (англ. Public key infrastructure, PKI) — інтегрований комплекс методів та засобів (набір служб), призначених забезпечити впровадження та експлуатацію криптографічних систем із відкритими ключами. Інфраструктура відкритих ключів складається з програмного забезпечення, кртиптографічних технологій та служб, які дозволяють підприємствам та організаціям захищати канали зв'язку в комп'ютерних мережах. Вона поєднує електронні цифрові сертифікати, асиметричні алгоритми шифрування, та центри сертифікації у єдину мережеву архітектуру.
 • 公開金鑰基礎建設(英語:Public Key Infrastructure,縮寫:PKI),又稱公開金鑰基礎架構、公鑰基礎建設、公鑰基礎設施、公開密碼匙基礎建設或公鑰基礎架構,是一組由硬體、軟體、參與者、管理政策與流程組成的基礎架構,其目的在於創造、管理、分配、使用、儲存以及撤銷數位憑證。 密碼學上,公開金鑰基礎建設藉著数字证书认证机构(CA)將使用者的個人身分跟公開金鑰鏈結在一起。對每個憑證中心使用者的身分必須是唯一的。鏈結關係通過註冊和發佈過程建立,取決於擔保級別,鏈結關係可能由CA的各種軟體或在人為監督下完成。PKI的確定鏈結關係的這一角色稱為(Registration Authority,RA)。RA確保公開金鑰和個人身份鏈結,可以防抵賴。在微軟的公開金鑰基礎建設之下,註冊管理中心(RA)又被叫做從屬數字證書認證機構(Subordinate CA)。 (Trusted third party,TTP)也常被用來指憑證中心。PKI有時被錯誤地拿來代表公開金鑰密碼學或公開金鑰演算法。
 • A public key infrastructure (PKI) is a set of roles, policies, hardware, software and procedures needed to create, manage, distribute, use, store and revoke digital certificates and manage public-key encryption. The purpose of a PKI is to facilitate the secure electronic transfer of information for a range of network activities such as e-commerce, internet banking and confidential email. It is required for activities where simple passwords are an inadequate authentication method and more rigorous proof is required to confirm the identity of the parties involved in the communication and to validate the information being transferred.
 • PKI, public key infrastructure, är det dominerande sättet att hantera publika krypteringsnycklar.
 • في علم التعمية والتشفير البنية التحتية للمفاتيح العامة هي الترتيبات التي يتم بها ربط المفتاح العام مع المستخدم بواسطة مصدر الشهادة (Certificate Authority CA)، هوية المستخدم يجب أن تكون فريدة لكل مصدر شهادة يتم ذلك عن طريق برمجيات خاصة في مصدر الشهادة، من الممكن ان تكون هذه البرمجيات تحت اشراف بشري، جنباً إلى جنب مع برمجيات مُنَسِقة في مواقع مختلفة ومتباعدة. كل مستخدم لديه هوية مستخدم، مفتاح عام، ربط المفتاح بمستخدم معين، إثبات صحة المفتاح وصفات أخرى هي ما تجعل شهادة ملكية فك تشفير المفتاح العام (Public Key Certificate) الصادرة عن مصدر الشهادة غير قابلة للتزوير.
label
 • Infraestructura de clave pública
 • Infraestrutura de chaves públicas
 • Infrastructure à clés publiques
 • Infrastruktur kunci publik
 • Infrastruktura klucza publicznego
 • Infrastruttura a chiave pubblica
 • PKI
 • PKI
 • Public key infrastructure
 • Public key infrastructure
 • Public key infrastructure
 • Public-Key-Infrastruktur
 • Інфраструктура відкритих ключів
 • Инфраструктура открытых ключей
Faceted Search & Find service v1.17_git55 as of Mar 01 2021


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3322 as of Mar 14 2022, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (7 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2023 OpenLink Software