Not logged in : Login

About: Qahal     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:Abstraction100002137, within Data Space : ods-qa.openlinksw.com:8896 associated with source document(s)

The Qahal (Hebrew: קהל‎‎) was a theocratic organizational structure in ancient Israelite society according to the Masoretic Text of the Bible. In later centuries, Qahal was the name of the autonomous governments of Ashkenazi Jews.

AttributesValues
type
sameAs
wasDerivedFrom
dbpedia-owl:abstract
 • Le Kahal (hébreu : קהל « foule ») ou kehilla (hébreu : קהילה « communauté » ou « assemblée ») est la structure organisationnelle théocratique de la société israélite dans la Bible, désignant aussi les communautés juives ou assemblées de fidèles en langage courant.
 • Das Wort Kehillah bzw. in aschkenasischer Aussprache kehilloh (קהלה, hebräisch für Gemeinde; auch Kahal) bezeichnet eine jüdische Gemeinde. Im idealen Sinn ist damit die „heilige Gemeinde“ (kehillah kedoschah) zur Abhaltung von Gottesdiensten in Städten und kleineren Siedlungen gemeint. Eine Kehillah ist bis heute unter anderem zuständig für: die Organisation von Mikwe (rituelles Bad), gemach (Verleihgesellschaft), Kaschrut (jüdische Speisegesetze überwacht durch Maschgiach) und Chewra Kadischa (Beerdigungsbruderschaft) sowie für die Beziehungen zu den nichtjüdischen Gemeinden der Städte.
 • The Qahal (Hebrew: קהל‎‎) was a theocratic organizational structure in ancient Israelite society according to the Masoretic Text of the Bible. In later centuries, Qahal was the name of the autonomous governments of Ashkenazi Jews.
 • Kahał (hebr. קהלה kehilla – zgromadzenie, gmina) – wyrażenie z języka jidysz oznaczające gminę, formę organizacji społeczności żydowskiej. Słowo to oznacza zarówno samo skupisko ludności, wewnętrznie zorganizowane i posiadające władzę, jak i grupę władz gminy. Była regulowana nie tylko przez prawo żydowskie, ale także polskie, szczególnie przywileje nadawane przez władców i określające poziom autonomii gmin. Sama forma organizacji zależała od wielkości i zamożności danej gminy. Większe i bogatsze często lokowały się we własnych budynkach, nazywanych czasem „żydowskimi ratuszami”, zatrudniając wielu urzędników. Mogły one liczyć również na dalej idące przywileje, nadawane w porozumieniu z lokalnymi władcami. Mniejsze gminy pozostawały organizacjami na wpół nieformalnymi, zatrudniając jedynie niezbędną liczbę urzędników. Struktura gminy żydowskiej była ściśle zhierarchizowana. Najwyższymi rangą członkami kahału byli seniorzy, pełniący oficjalne funkcje reprezentacyjne, ale i sądownicze oraz zajmujący się najistotniejszymi kwestiami administracyjnymi. Nieco niżej w hierarchii, przejmując część zadań seniorów, znajdowali się ławnicy. Ważną rolę w strukturach każdej gminy pełnił rabin, będąc nie tylko przywódcą religijnym, ale i nierzadko powiernikiem czy doradcą w sprawach osobistych. W ramach gminy działały liczne komisje, zajmujące się szczegółami kwestii administracyjnych. Przewodniczyli im kahalnicy. Dziś w Polsce istnieje tylko 8 gmin żydowskich oraz 7 filii tych gmin, skupionych w Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, funkcjonującym na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 41, poz. 251). Największe z nich znajdują się w Warszawie, Krakowie i Łodzi. Przewodniczącym Związku jest Piotr Kadlčik. Naczelnym rabinem RP jest Michael Schudrich. Związek tworzy osiem gmin żydowskich: * Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie (z filią w Lublinie), * Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu (z filiami w Wałbrzychu i Żarach), * Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie, * Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi, * Gmina Wyznaniowa Żydowska w Szczecinie, * Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach (z filiami w Bytomiu i Gliwicach), * Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej, * Gmina Wyznaniowa Żydowska w Legnicy. oraz dwie filie samego ZGWŻ: * Filia ZGWŻ w Gdańsku, * Filia ZGWŻ w Poznaniu. Gminy nie należące do ZGWŻ: * Gmina Wyznaniowa Starozakonnych w RP * Niezależna Gmina Wyznania Mojżeszowego * Izraelicka Niezależna Gmina Wyznaniowa w Poznaniu
 • Кага́л (Кахал, ивр. ‏קָהָל‎‏‎‎ — «собрание народа, сход») — орган общинного самоуправления, стоявший во главе отдельной еврейской общины в диаспоре и являвшийся посредником между ней и государством, в широком смысле слова община у евреев, в узком — административная форма самоуправления общиной у евреев в Польше и других странах Восточной Европы в XVI—XVIII веках, в Российской империи в период 1772—1893 годов. В переносном смысле — беспорядочная толпа, шумное сборище. В Септуагинте קָהָל был переведён словом ἐκκλησία — в Древней Греции высший орган государственной власти, народное собрание. В Афинах в V веке до н. э. экклесией назывался верховный орган государства, осуществлявший законодательную, исполнительную и судебную власть. Принимать участие в работе экклесии мог любой афинский гражданин мужского пола, достигший 20-летнего возраста. Также экклесией назывались другие верховные органы в демократических полисах. В олигархических полисах права экклесии были ограничены другими государственными органами типа советов и коллегий. В ряде государств народные собрания имели специальные названия: апелла — в Спарте, агора — в Дельфах и городах Фессалии, алия — в Аргос, Эпидавре, Геле, Акраганте..
 • Qahal / كحال (عبرية: קהל) كان الهيكل التنظيمي الثيوقراطي في مجتمع إسرائيل القديمة وفقا للمخطوطات الماسورتيه من الكتاب المقدس. <. في القرون اللاحقة، كحال كان اسم حكومات الحكم الذاتي في الجاليات اليهودية في أوروبا الشرقية.
 • ケヒッラー(קְהִלָּה qəhillāh, ドイツ語: Jüdische Gemeinde, Israelitische (Kultus-)Gemeinde, 英語: Jewry, Jewish quarter, ポルトガル語: Judiaría, Juderia, bairro Judeu, スペイン語: Judería, barrio Judío, ラディーノ語: máale djudia, La Kaleja djudia, カタルーニャ語: call, フランス語: Juiverie, イタリア語: Giudecca)とはユダヤ教徒(つまりユダヤ人)のコミュニティーのことであり、ユダヤ人社会の最小の単位のような存在(ヘブライ語版ウィキペディアの「ケヒッラー」のページは chebhrāh, "society" へ相当する項目へ転送されている)。カーハール(קָהָל qāhāl 会衆)の女性名詞形。 以下のものを備える: * シナゴーグ * ダイヤーン dayyan * ラビ * ハッザーン * ヘデル cheder、ヘデルの教師 * シェヒーター shechita を行うショーヘート * (マシュギーアハ) * ソーフェール (en) とソーフェレト (en) * モーヘール mohel * 墓地 (ユダヤ教) Jewish cemetery * ヘブラー・カッディーシャー chevra kadisha * ツェダーカーの機関 tzedaqah * (マッギード) (en) * マインツのシナゴーグ * ユダヤ教文献の図書館 * 道具 * 墓地 * ニコルスブルクの墓地 * ラビ * マレ地区・カシュルート食品店 * ハッザーン * ミクワー * ショーヘートによるシェヒーター * ヘデル(タルムード・トーラー)での研究 * メズーザーユダヤ人の家であることがわかる * シャッバート 歴史的に、ケヒッラーはユダヤ人コミュニティーと、外部の異教徒のコミュニティーとの関係において準政府的な役割を負っていた。
 • Kehilla (ebraico: קהילה - plur. Kehillot) si riferiva originariamente ad una struttura teocratica organizzativa – Qahal in ebraico: קהל ‎? – nell'antica società israelitica, e ad un'autorità semi-governativa nelle comunità ebraiche del Medioevo. La Kehilla moderna si riferice ora ad una struttura comunitaria locale (sia secolare che religiosa) eletta dai suoi membri e sviluppatasi inizialmente nell'Europa Centrale e Europa orientale, in particolare nel periodo tra le due guerre mondiali (1918–1940). A differenza della antica qahal/kehilla, soppressa dallo Zar Nicola I nel 1844, il moderno Consiglio Kehilla era normalmente eletto come un consiglio comunale, con liste di candidati presentate dai vari partiti ebraici. Inizialmente, l'idea era di costituire un Consiglio Ebraico Nazionale per ogni stato europeo, con rappresentanti dei vari consigli kehilla, e tale progetto venne anche presentato alla Conferenza di pace di Parigi (1919). Attualmente, il termine kehilla viene però usato ad indicare una comunità (più che altro religiosa) costituitasi regionalmente o nazionalmente in una data area civica.
dbpedia-owl:wikiPageID
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
comment
 • Le Kahal (hébreu : קהל « foule ») ou kehilla (hébreu : קהילה « communauté » ou « assemblée ») est la structure organisationnelle théocratique de la société israélite dans la Bible, désignant aussi les communautés juives ou assemblées de fidèles en langage courant.
 • Das Wort Kehillah bzw. in aschkenasischer Aussprache kehilloh (קהלה, hebräisch für Gemeinde; auch Kahal) bezeichnet eine jüdische Gemeinde. Im idealen Sinn ist damit die „heilige Gemeinde“ (kehillah kedoschah) zur Abhaltung von Gottesdiensten in Städten und kleineren Siedlungen gemeint. Eine Kehillah ist bis heute unter anderem zuständig für: die Organisation von Mikwe (rituelles Bad), gemach (Verleihgesellschaft), Kaschrut (jüdische Speisegesetze überwacht durch Maschgiach) und Chewra Kadischa (Beerdigungsbruderschaft) sowie für die Beziehungen zu den nichtjüdischen Gemeinden der Städte.
 • Kahał (hebr. קהלה kehilla – zgromadzenie, gmina) – wyrażenie z języka jidysz oznaczające gminę, formę organizacji społeczności żydowskiej. Słowo to oznacza zarówno samo skupisko ludności, wewnętrznie zorganizowane i posiadające władzę, jak i grupę władz gminy. Była regulowana nie tylko przez prawo żydowskie, ale także polskie, szczególnie przywileje nadawane przez władców i określające poziom autonomii gmin. W ramach gminy działały liczne komisje, zajmujące się szczegółami kwestii administracyjnych. Przewodniczyli im kahalnicy. Związek tworzy osiem gmin żydowskich: oraz dwie filie samego ZGWŻ:
 • Kehilla (ebraico: קהילה - plur. Kehillot) si riferiva originariamente ad una struttura teocratica organizzativa – Qahal in ebraico: קהל ‎? – nell'antica società israelitica, e ad un'autorità semi-governativa nelle comunità ebraiche del Medioevo. La Kehilla moderna si riferice ora ad una struttura comunitaria locale (sia secolare che religiosa) eletta dai suoi membri e sviluppatasi inizialmente nell'Europa Centrale e Europa orientale, in particolare nel periodo tra le due guerre mondiali (1918–1940).
 • The Qahal (Hebrew: קהל‎‎) was a theocratic organizational structure in ancient Israelite society according to the Masoretic Text of the Bible. In later centuries, Qahal was the name of the autonomous governments of Ashkenazi Jews.
 • Кага́л (Кахал, ивр. ‏קָהָל‎‏‎‎ — «собрание народа, сход») — орган общинного самоуправления, стоявший во главе отдельной еврейской общины в диаспоре и являвшийся посредником между ней и государством, в широком смысле слова община у евреев, в узком — административная форма самоуправления общиной у евреев в Польше и других странах Восточной Европы в XVI—XVIII веках, в Российской империи в период 1772—1893 годов. В переносном смысле — беспорядочная толпа, шумное сборище.
 • ケヒッラー(קְהִלָּה qəhillāh, ドイツ語: Jüdische Gemeinde, Israelitische (Kultus-)Gemeinde, 英語: Jewry, Jewish quarter, ポルトガル語: Judiaría, Juderia, bairro Judeu, スペイン語: Judería, barrio Judío, ラディーノ語: máale djudia, La Kaleja djudia, カタルーニャ語: call, フランス語: Juiverie, イタリア語: Giudecca)とはユダヤ教徒(つまりユダヤ人)のコミュニティーのことであり、ユダヤ人社会の最小の単位のような存在(ヘブライ語版ウィキペディアの「ケヒッラー」のページは chebhrāh, "society" へ相当する項目へ転送されている)。カーハール(קָהָל qāhāl 会衆)の女性名詞形。 以下のものを備える: マインツのシナゴーグ * ユダヤ教文献の図書館 * 道具 * 墓地 * ニコルスブルクの墓地 * ラビ * マレ地区・カシュルート食品店 * ハッザーン * ミクワー * ショーヘートによるシェヒーター * ヘデル(タルムード・トーラー)での研究 * メズーザーユダヤ人の家であることがわかる * シャッバート
 • Qahal / كحال (عبرية: קהל) كان الهيكل التنظيمي الثيوقراطي في مجتمع إسرائيل القديمة وفقا للمخطوطات الماسورتيه من الكتاب المقدس. <. في القرون اللاحقة، كحال كان اسم حكومات الحكم الذاتي في الجاليات اليهودية في أوروبا الشرقية.
label
 • Kahal
 • Kahał
 • Kehilla
 • Kehillah
 • Qahal
 • Кагал
 • كحال
 • ケヒッラー
described by
topic
http://purl.org/li...ics/gold/hypernym
Subject
is primary topic of
is sameAs of
is topic of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is primary topic of
is http://vocab.deri.ie/void#inDataset of
Faceted Search & Find service v1.17_git55 as of Mar 01 2021


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3320 as of Jan 15 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (7 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software