This HTML5 document contains 344 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
n30https://scholar.uwindsor.ca/cgi/
n31https://www.amazon.com/Continental-Drift-Britain-Europe-Euroscepticism/dp/1107071267/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n23http://yago-knowledge.org/resource/
dbpedia-owlhttp://dbpedia.org/ontology/
n18http://dbpedia.org/resource/File:
foafhttp://xmlns.com/foaf/0.1/
n15https://books.google.com/
n25https://global.dbpedia.org/id/
n33http://ods-qa.openlinksw.com:8896/about/id/entity/http/dbpedia.org/resource/Category:
pwdrhttp://www.w3.org/2007/05/powder-s#
n28http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/upcoming-elections-and-referendums/eu-referendum/
n10http://dbpedia.org/resource/Template:
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
n7http://ods-qa.openlinksw.com:8896/about/id/entity/http/dbpedia.org/resource/
n32http://dbpedia.org/resource/Commission_Regulation_(EC)_No_2257/
fbasehttp://rdf.freebase.com/ns/
n27http://pl.dbpedia.org/resource/
n5http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/
n11http://dbpedia.org/resource/Euroscepticism_in_the_United_Kingdom#
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
owlhttp://www.w3.org/2002/07/owl#
n20http://ods-qa.openlinksw.com:8896/about/id/entity/http/dbpedia.org/resource/Template:
n21http://it.dbpedia.org/resource/
n8http://dbpedia.org/resource/The_Great_Deception:
n17http://en.wikipedia.org/wiki/
dbpprophttp://dbpedia.org/property/
categoryhttp://dbpedia.org/resource/Category:
n16http://www.w3.org/ns/prov#
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n24http://www.wikidata.org/entity/
n26http://nl.dbpedia.org/resource/
dbpediahttp://dbpedia.org/resource/
n29http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/

Statements

Subject Item
dbpedia:Euroscepticism_in_the_United_Kingdom
owl:sameAs
dbpedia:Euroscepticism_in_the_United_Kingdom n21:Euroscetticismo_nel_Regno_Unito fbase:m.0119j60f n23:Euroscepticism_in_the_United_Kingdom n24:Q5413809 n25:4jjc3 n26:Euroscepsis_in_het_Verenigd_Koninkrijk n27:Eurosceptycyzm_brytyjski
n16:wasDerivedFrom
n17:Euroscepticism_in_the_United_Kingdom?oldid=1038368777&ns=0
dbpedia-owl:abstract
Euroscepticism in the United Kingdom is a continuum of belief ranging from the opposition to certain political policies of the European Union to the complete opposition to the United Kingdom’s membership of the European Union. It has been a significant element in the politics of the United Kingdom (UK). A Eurobarometer survey of EU citizens in 2009 showed that support for membership of the EU was lowest in the United Kingdom, alongside Latvia and Hungary. Levels of support for the EU have historically been lower in the UK than most other member states. UK citizens are the least likely to feel a sense of European identity, and national sovereignty is also seen as more important to British people than that of people from other EU nations. Additionally, the United Kingdom was the least integrated EU member state with four 'opt-outs' – the most of any EU member state. A referendum on the UK's membership of the European Community was held in 1975, with a majority voting in favour of continued membership of the EC (which later evolved into the European Union). A referendum on membership of the EU was held in 2016, with 51.9% of voters voting to leave the European Union. The decision of the electorate to vote in favour of British withdrawal from the EU, commonly referred to as "Brexit" (a portmanteau of the words "British" and "exit"); marks the first time in history that a member state has decided to leave the European Union. De Britse euroscepsis is het verzet tegen het beleid van supranationale EU-instellingen en/of het verzet tegen het Britse lidmaatschap van de Europese Unie. Euroscepsis speelt een significante rol binnen de politiek van het Verenigd Koninkrijk. Na 1945 werd het Europese eenheidsproject gestart. Dit project werd gesteund door vooraanstaande Britse politici, waaronder Winston Churchill. Churchill pleitte tijdens een toespraak in 1946 voor "een soort Verenigde Staten van Europa", geleid door Frankrijk en Duitsland. Churchill had echter niet de intentie om Groot-Brittannië erbij te betrekken. Groot-Brittannië had de tweestrijdige ambitie om "een belangrijke rol te spelen in Europa, zonder er echt deel van uit te maken". De opvatting dat het eenheidsproject vooral een zaak van het Europese vasteland is, is altijd sterk geweest in Groot-Brittannië. De Pro-Europese beweging in Groot-Brittannië heeft een aantal tegenslagen gekend op het gebied van Europese integratie. Zelfs aanhangers van pro-Europese politieke partijen als de Liberal Democrats zijn terughoudend als het gaat om integratie van Groot-Brittannië binnen de Europese Unie. Na de toetreding van Groot-Brittannië tot de EU polariseerde de Britse politiek tussen voor- en tegenstanders. Na de controverse rondom de "korting" van Groot-Brittannië's afdracht aan de EU, kon de eurosceptische beweging op steeds meer steun van de Britse bevolking rekenen. De voordelen van het lidmaatschap bleven daarbij dikwijls onderbelicht. L'euroscetticismo britannico è l'opposizione alle politiche delle istituzioni sovranazionali dell'UE e/o l'opposizione all'adesione britannica all'Unione europea. L'euroscetticismo gioca un ruolo significativo nella politica del Regno Unito. Dopo il 1945 fu avviato il progetto di unità europea. Questo progetto è stato sostenuto dai principali politici britannici, tra cui Winston Churchill. Churchill, in un discorso del 1946, sostenne una "specie di Stati Uniti d'Europa" guidati da Francia e Germania. Tuttavia, Churchill non aveva intenzione di coinvolgere la Gran Bretagna. La Gran Bretagna aveva l'ambizione di "giocare un ruolo importante in Europa, senza esserne effettivamente parte". L'idea che il progetto di unità sia principalmente una questione per il continente europeo è sempre stata forte in Gran Bretagna. Il movimento filoeuropeo in Gran Bretagna ha visto una serie di battute d'arresto in termini di integrazione europea. Persino i sostenitori dei partiti politici filoeuropei come i Liberal Democratici sono riluttanti a integrare la Gran Bretagna nell'Unione europea. Dopo l'adesione della Gran Bretagna all'UE, la politica britannica si è polarizzata tra sostenitori e oppositori. A seguito della controversia sul "rimborso" britannico delle rimesse all'UE, il movimento euroscettico ha potuto contare sul crescente sostegno della popolazione britannica. I vantaggi dell'adesione venivano spesso trascurati. Eurosceptycyzm brytyjski – uwarunkowana historycznie, społecznie i gospodarczo decyzja Wielkiej Brytanii o nieprzystąpieniu do unii walutowej. Traktat z Maastricht (umowa międzynarodowa parafowana 10 grudnia 1991 r., podpisana 7 lutego 1992 r. w Maastricht w Holandii) określił kryteria konwergencji (wskaźniki ekonomiczne) które należy spełnić aby zostać zakwalifikowanym do unii walutowej: * dług publiczny nie powinien być większy niż wartość referencyjna – 60% PKB, * deficyt budżetowy mierzony w roku poprzedzającym ocenę w cenach rynkowych nie powinien przekraczać 3% PKB danego kraju, * średnia stopa inflacji w ciągu roku poprzedzającego akcesję do UGW nie powinna przekroczyć 1,5 punktu procentowego od pułapu wyznaczonego przez średni poziom inflacji obliczony dla trzech państw o najniższej inflacji w Unii Europejskiej, * długoterminowe stopy procentowe nie powinny przekraczać więcej niż o 2 punkty proc. odnośnie do stopy procentowej występującej w trzech państwach członkowskich UE, które odnotowały najniższą stopę inflacji, * waluta danego państwa członkowskiego powinna uczestniczyć w ERM i pozostawać w ramach dopuszczalnego przedziału wahań w ciągu dwóch lat. Wielka Brytania wypełniła kryteria traktatu z Maastricht, np. w 1998 r. czwarty rok z rzędu spełniła kryterium dotyczące długu publicznego (60% PKB) z którym nie radziły sobie niektóre państwa będące już w unii walutowej. Nie było zatem formalnych przeszkód aby przystąpić do unii walutowej, jednak politycy brytyjscy w obliczu sprzeciwu społeczeństwa, a także w obawie przed negatywnymi skutkami dla gospodarki, odrzucili tę propozycję dzięki klauzuli opt-out, dającej Wielkiej Brytanii możliwość samodzielnego podjęcia decyzji co do uczestnictwa w unii gospodarczej i walutowej. Brytyjczycy mieli trudności polityczne i psychologiczne z dostosowaniem się do systemu, którego sami nie tworzyli. Jak wynika z badań, przeciętny mieszkaniec wysp w pierwszej kolejności czuje się przede wszystkim „Wyspiarzem” a dopiero później Europejczykiem. Ma to swoje uzasadnienie w położeniu geograficznym, ale również, a może głównie w historii Wielkiej Brytanii, która to przede wszystkim koncentrowała się na własnych interesach a sprawy na kontynencie europejskim nie zawsze były w centrum jej politycznych zainteresowań, np. w XIX w. Brytyjczycy stworzyli imperium kolonialne podporządkowane i realizujące mocarstwowe interesy Wielkiej Brytanii. Po II wojnie światowej Brytyjczycy przestali być głównym mocarstwem decydującym o losach świata, a wstąpienie do struktur europejskich wydawało się nieuchronne z politycznego punktu widzenia. Przystępując do Wspólnot Europejskich byli pełni obaw o swoją niezależność w polityce wewnętrznej, jak i zewnętrznej, czego wyrazem od samego początku uczestnictwa we wspólnotach były działania konfederacyjne (m.in. odrzucenie członkostwa w EWWiS, wspólnej polityki obronnej, ochrona własnych strategicznych gałęzi gospodarki, a także sprzeciw wobec wszelkich działań federacyjnych zmierzających do utworzenia instytucji ponadnarodowych) które chroniły strategiczne interesy Wielkiej Brytanii i zapewniały jej niezależność w polityce międzynarodowej. Brytyjczycy odrzucili euro również z takich powodów, jak przywiązanie do własnej waluty i tradycji. Wyraźnie wskazywały na to różnego rodzaju ankiety i sondaże, gdzie przeciętni Brytyjczycy, jak i zajmujący dyrektorskie stanowiska, byli zdecydowanie przeciwni wspólnej walucie, twierdząc że osłabiłoby to brytyjską gospodarkę. Kolejnym czynnikiem wzmacniającym eurosceptycyzm były słabe wyniki gospodarcze krajów które przyjęły euro i towarzyszący im wzrost cen większości produktów. Brytyjscy eurosceptycy z zadowoleniem przyjęli odrzucenie przez Szwedów wspólnej europejskiej waluty w referendum, gdyż obawiano się izolacji Wielkiej Brytanii w przypadku gdyby pozostała jedynym krajem, który nie przyjął wspólnej waluty. Większość Brytyjczyków sprzeciwia się nie tylko nowej walucie, ale nawet próbie zorganizowania takiego referendum.
dbpedia-owl:thumbnail
n5:EU-United_Kingdom.svg?width=300
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
n15:books%3Fid=5ctoiv7JIWYC&source=gbs_book_other_versions n15:books%3Fid=GRFVoSlYhEwC&pg=PA103%7Cyear=2001%7Cpublisher=Rowman n28:electorate-and-count-information n29:the-case-for-brexit-lessons-from-1960s-and-1970s n30:viewcontent.cgi%3Farticle=1005&context=poliscipub n31:
dbpedia-owl:wikiPageID
2980180
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
1038368777
rdfs:comment
Eurosceptycyzm brytyjski – uwarunkowana historycznie, społecznie i gospodarczo decyzja Wielkiej Brytanii o nieprzystąpieniu do unii walutowej. Traktat z Maastricht (umowa międzynarodowa parafowana 10 grudnia 1991 r., podpisana 7 lutego 1992 r. w Maastricht w Holandii) określił kryteria konwergencji (wskaźniki ekonomiczne) które należy spełnić aby zostać zakwalifikowanym do unii walutowej: Kolejnym czynnikiem wzmacniającym eurosceptycyzm były słabe wyniki gospodarcze krajów które przyjęły euro i towarzyszący im wzrost cen większości produktów. L'euroscetticismo britannico è l'opposizione alle politiche delle istituzioni sovranazionali dell'UE e/o l'opposizione all'adesione britannica all'Unione europea. L'euroscetticismo gioca un ruolo significativo nella politica del Regno Unito. Dopo l'adesione della Gran Bretagna all'UE, la politica britannica si è polarizzata tra sostenitori e oppositori. A seguito della controversia sul "rimborso" britannico delle rimesse all'UE, il movimento euroscettico ha potuto contare sul crescente sostegno della popolazione britannica. I vantaggi dell'adesione venivano spesso trascurati. Euroscepticism in the United Kingdom is a continuum of belief ranging from the opposition to certain political policies of the European Union to the complete opposition to the United Kingdom’s membership of the European Union. It has been a significant element in the politics of the United Kingdom (UK). A Eurobarometer survey of EU citizens in 2009 showed that support for membership of the EU was lowest in the United Kingdom, alongside Latvia and Hungary. De Britse euroscepsis is het verzet tegen het beleid van supranationale EU-instellingen en/of het verzet tegen het Britse lidmaatschap van de Europese Unie. Euroscepsis speelt een significante rol binnen de politiek van het Verenigd Koninkrijk. Na de toetreding van Groot-Brittannië tot de EU polariseerde de Britse politiek tussen voor- en tegenstanders. Na de controverse rondom de "korting" van Groot-Brittannië's afdracht aan de EU, kon de eurosceptische beweging op steeds meer steun van de Britse bevolking rekenen. De voordelen van het lidmaatschap bleven daarbij dikwijls onderbelicht.
rdfs:label
Euroscepticism in the United Kingdom Eurosceptycyzm brytyjski Euroscepsis in het Verenigd Koninkrijk Euroscetticismo nel Regno Unito
dbpprop:wikiPageUsesTemplate
n10:Who n10:Rp n10:Cn n10:Brexit_sidebar n10:Reflist n10:Use_British_English n10:Use_dmy_dates n10:United_Kingdom_European_Union_membership_referendum,_2016 n10:United_Kingdom_in_the_European_Union n10:As_of n10:Cite_book n10:Citation_needed n10:Main n10:Failed_verification n10:R
pwdr:describedby
n7:Vote_Leave n7:Douglas_Carswell n7:Better_Off_Out n7:Trades_Union_Congress n7:Grassroots_Out n7:Bruges_speech n7:Get_Britain_Out n7:Euroscepticism n7:Daniel_Hannan n20:Brexit_sidebar n7:Nigel_Farage n33:Political_movements_in_the_United_Kingdom n20:United_Kingdom_European_Union_membership_referendum,_2016
foaf:topic
dbpedia:Bruges_speech dbpedia:Ann_Widdecombe dbpedia:Political_views_of_Christopher_Hitchens dbpedia:Chris_Davies_(Conservative_politician) dbpedia:Stephen_Gilbert,_Baron_Gilbert_of_Panteg dbpedia:51st_state dbpedia:British_Eurosceptic dbpedia:Britain's_relationship_with_Europe dbpedia:Bill_Cash n11:this dbpedia:Singapore-on-Thames dbpedia:Secretary_of_State_for_Exiting_the_European_Union dbpedia:United_Kingdom_opt-outs_from_EU_legislation dbpedia:Tufton_Street n8:_Can_the_European_Union_Survive%3F dbpedia:EU–UK_Trade_and_Cooperation_Agreement dbpedia:Margaret_Thatcher dbpedia:Causes_of_the_vote_in_favour_of_Brexit dbpedia:Labour_Leave dbpedia:Heritage_Party_(UK) dbpedia:Anti-German_sentiment dbpedia:Leave.EU dbpedia:Euroscepticism_in_the_united_kingdom dbpedia:Cordon_sanitaire_(politics) dbpedia:Hugo_Swire dbpedia:Hartlepool_(UK_Parliament_constituency) dbpedia:In_the_Presence_of_Mine_Enemies dbpedia:Frank_Field,_Baron_Field_of_Birkenhead dbpedia:Fish_(singer) dbpedia:Kelvin_Hopkins dbpedia:Great_Barrington_Declaration dbpedia:Fresh_Start_Project dbpedia:Patrick_Moore dbpedia:Pro-Euro_Conservative_Party dbpedia:Premiership_of_John_Major dbpedia:Peter_Beazley dbpedia:Anti-European_sentiment dbpedia:Anti-Europeanism dbpedia:Simon_Fell_(politician) dbpedia:Mark_Pritchard_(politician) dbpedia:Ronald_Thomas_(politician) dbpedia:Sarah_Dines dbpedia:List_of_fictional_political_parties dbpedia:Richard_A._E._North dbpedia:Robert_Walter_(politician) dbpedia:Robert_Courts dbpedia:Robert_Syms dbpedia:Michael_Gove dbpedia:Henry_Bolton_(British_politician) dbpedia:Dominic_Cummings dbpedia:David_Nuttall dbpedia:Daniel_Hannan dbpedia:List_of_political_ideologies dbpedia:Mark_Reckless dbpedia:UK_Independence_Party dbpedia:Reform_UK dbpedia:Graham_Stringer dbpedia:John_Nott dbpedia:Munira_Mirza dbpedia:Bruges_Group_(United_Kingdom) dbpedia:Racism_in_the_UK_Conservative_Party dbpedia:Christopher_Hitchens dbpedia:Tony_Blair dbpedia:David_Amess dbpedia:Eric_Pickles dbpedia:Independence_from_Europe dbpedia:Norman_Lamont dbpedia:Criticism_of_the_BBC dbpedia:Nigel_Farage dbpedia:Robert_Kilroy-Silk dbpedia:European_Union_Referendum_Act_2015 dbpedia:Crispin_Blunt n17:Euroscepticism_in_the_United_Kingdom dbpedia:Gisela_Stuart dbpedia:John_Major dbpedia:Democracy_Movement dbpedia:Campaign_for_an_Independent_Britain dbpedia:Murder_of_Jo_Cox dbpedia:Thatcherism dbpedia:Boston_and_Skegness_(UK_Parliament_constituency) dbpedia:Conservative_Party_(UK)
foaf:depiction
n5:Vote_Leave_-_geograph.org.uk_-_5002468.jpg n5:Premier_Thatcher_tijdens_een_persconferentie,_Bestanddeelnr_932-7044.jpg n5:United_Kingdom_European_Communities_membership_referendum,_1975_compared_to_United_Kingdom_European_Union_membership_referendum,_2016.svg n5:EU-United_Kingdom.svg n5:Flag_of_the_United_Kingdom.svg n5:Groty_mechowskie.jpg
dcterms:subject
category:Euroscepticism_in_the_United_Kingdom category:Political_movements_in_the_United_Kingdom category:United_Kingdom_and_the_European_Union
foaf:isPrimaryTopicOf
n17:Euroscepticism_in_the_United_Kingdom
dbpedia-owl:wikiPageLength
51451
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia:Socialist_Labour_Party_(UK) dbpedia:Member_state_of_the_European_Union dbpedia:National_sovereignty dbpedia:Neo-fascist dbpedia:Labour_Leave dbpedia:Opinion_polling_on_the_United_Kingdom's_membership_of_the_European_Union_(2016–present) dbpedia:John_Mills dbpedia:José_Barroso dbpedia:Maastricht_Treaty dbpedia:Labour_Party_(UK)_affiliated_trade_union dbpedia:Later_life_of_Winston_Churchill dbpedia:Nigel_Farage dbpedia:Plaid_Brexit dbpedia:Populus dbpedia:Othering dbpedia:Pan-Europeanism dbpedia:Partisan_(political) dbpedia:Xenophobic dbpedia:Oswald_Mosley dbpedia:Brexit dbpedia:The_Midlands dbpedia:Thirty-year_rule dbpedia:Trades_Union_Congress dbpedia:Treaty_of_Maastricht dbpedia:Survation dbpedia:The_Continent dbpedia:European_Court_of_Auditors dbpedia:President_of_the_European_Commission dbpedia:European_Parliament n8:_Can_the_European_Union_Survive%3F dbpedia:European_Union dbpedia:Union_Movement dbpedia:Union_for_a_Europe_of_Nations dbpedia:Voter_turnout dbpedia:Economic_and_Monetary_Union_of_the_European_Union dbpedia:We_Demand_a_Referendum dbpedia:Treaty_of_Paris_(1951) dbpedia:Peter_Cruddas dbpedia:UK_opt-outs_from_EU_legislation dbpedia:UK_rebate dbpedia:British_House_of_Commons dbpedia:Theresa_May dbpedia:The_Guardian dbpedia:Regional_policy_of_the_European_Union dbpedia:Referendum_Party dbpedia:Labour_Party_(UK) dbpedia:Eurobarometer dbpedia:Tony_Benn dbpedia:European_Coal_and_Steel_Community dbpedia:European_Communities dbpedia:Member_of_the_European_Parliament dbpedia:William_Hague dbpedia:Winston_Churchill dbpedia:Alan_Sked dbpedia:Anti-Europeanism dbpedia:Victor_Montagu dbpedia:2009_European_Parliament_election_in_the_United_Kingdom dbpedia:Liberal_Democrats_(UK) dbpedia:European_labour_law dbpedia:European_integration dbpedia:Edward_Heath dbpedia:Commonwealth_of_Nations dbpedia:Member_of_Parliament dbpedia:Social_Democratic_Party_(UK,_1990–present) dbpedia:Kate_Hoey dbpedia:Sovereignty dbpedia:Bruges_speech dbpedia:Michael_Howard dbpedia:Hugh_Gaitskell dbpedia:George_Gardiner_(politician) dbpedia:Wales dbpedia:1997_United_Kingdom_general_election dbpedia:David_Cameron dbpedia:Conservative_Party_(UK) dbpedia:United_Kingdom_Independence_Party dbpedia:Hungary dbpedia:Denis_Healey dbpedia:Campaign_for_an_Independent_Britain dbpedia:Democracy_Movement dbpedia:Veritas_(political_party) dbpedia:European_Research_Group dbpedia:Independent_Alliance_for_Reform dbpedia:Anti-Common_Market_League dbpedia:United_States dbpedia:Margaret_Thatcher dbpedia:James_Goldsmith dbpedia:Respect_Party dbpedia:George_Brown,_Baron_George-Brown dbpedia:Liberal_Party_(UK,_1989) dbpedia:Social_Democratic_Party_(UK) dbpedia:Better_Off_Out dbpedia:Neil_Kinnock n18:Vote_Leave_-_geograph.org.uk_-_5002468.jpg dbpedia:Blue_Collar_Conservativism dbpedia:Harold_Macmillan dbpedia:2001_United_Kingdom_general_election dbpedia:European_Free_Trade_Association dbpedia:Liberty_GB dbpedia:Common_law dbpedia:Single_European_Act dbpedia:Stuart_Wheeler dbpedia:United_Kingdom dbpedia:Iain_Duncan_Smith dbpedia:Brexit_Alliance dbpedia:Brexit_Party dbpedia:European_Single_Market dbpedia:Independence_from_Europe dbpedia:Metric_Martyrs dbpedia:Anglosphere dbpedia:British_National_Party dbpedia:Britain_First dbpedia:Latvia dbpedia:British_Democratic_Party_(2013) dbpedia:Workers_Party_of_Britain dbpedia:Bruges_Group_(United_Kingdom) dbpedia:Euroscepticism dbpedia:Enoch_Powell dbpedia:Get_Britain_Out dbpedia:1975_United_Kingdom_European_Communities_membership_referendum dbpedia:Douglas_Carswell dbpedia:Anti_Common_Market_and_Free_Trade_Party dbpedia:Grassroots_Out category:Political_movements_in_the_United_Kingdom dbpedia:New_Deal_(British_political_party) dbpedia:2016_United_Kingdom_European_Union_membership_referendum dbpedia:American_Committee_for_a_United_Europe dbpedia:Anglo-American_relations category:Euroscepticism_in_the_United_Kingdom dbpedia:European_People's_Party dbpedia:Collective_agreement dbpedia:ComRes dbpedia:New_Communist_Party_of_Britain n32:94 dbpedia:Community_Charter_of_the_Fundamental_Social_Rights_of_Workers category:United_Kingdom_and_the_European_Union dbpedia:Somebody_else's_problem dbpedia:Christopher_Booker dbpedia:Daniel_Hannan dbpedia:Civil_servants dbpedia:Charles_de_Gaulle dbpedia:Communist_Party_of_Britain dbpedia:Communist_Party_of_Britain_(Marxist–Leninist) dbpedia:Change_Britain dbpedia:Conservatives_for_Britain dbpedia:Business_for_Britain dbpedia:Tom_Pursglove dbpedia:UK_Independence_Party dbpedia:Gaitskellism dbpedia:Georges_Pompidou dbpedia:For_Britain_Movement dbpedia:French_president dbpedia:ICM_Research dbpedia:Inner_Six dbpedia:1999_European_Parliament_election dbpedia:Jacques_Delors dbpedia:Hague_Congress_(1948) dbpedia:2004_European_Parliament_election dbpedia:Peter_Bone dbpedia:Hugo_Young dbpedia:Elite dbpedia:Europe_a_Nation dbpedia:European_Defence_Community dbpedia:European_identity dbpedia:Trade_Unionist_and_Socialist_Coalition dbpedia:Conservative_and_Unionist_Party dbpedia:Continuum_Publishing dbpedia:Culture_of_the_UK dbpedia:Continental_Europe n18:EU-United_Kingdom.svg n18:Flag_of_the_United_Kingdom.svg dbpedia:Suez_Crisis n18:Premier_Thatcher_tijdens_een_persconferentie,_Bestanddeelnr_932-7044.jpg n18:United_Kingdom_European_Communities_membership_referendum,_1975_compared_to_United_Kingdom_European_Union_membership_referendum,_2016.svg dbpedia:Euroscepticism_in_Ireland dbpedia:Leave.EU dbpedia:Treaty_establishing_a_Constitution_for_Europe dbpedia:Factortame_litigation dbpedia:Green_Party_of_England_and_Wales dbpedia:Fascist dbpedia:Ron_Todd_(trade_unionist) dbpedia:Opinion_polling_for_the_United_Kingdom_European_Union_membership_referendum dbpedia:UKIP dbpedia:Referendum dbpedia:Reigate_(UK_Parliament_constituency) dbpedia:Common_Agricultural_Policy dbpedia:Richard_A._E._North dbpedia:Robert_Conquest dbpedia:Special_relationship dbpedia:Spiro_Latsis dbpedia:Vote_Leave dbpedia:Splendid_isolation dbpedia:Democratic_deficit_in_the_European_Union dbpedia:Supremacy_of_EU_law dbpedia:European_Commission