This HTML5 document contains 139 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
n18http://de.dbpedia.org/resource/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n8http://www.gimp.org/release-notes/
n25http://dbpedia.org/resource/Multiple-document_interface#
dbpedia-owlhttp://dbpedia.org/ontology/
n31http://dbpedia.org/resource/File:
foafhttp://xmlns.com/foaf/0.1/
n35http://hu.dbpedia.org/resource/
n12http://ko.dbpedia.org/resource/
n19http://es.dbpedia.org/resource/
n34https://global.dbpedia.org/id/
n24http://ods-qa.openlinksw.com:8896/about/id/entity/http/dbpedia.org/resource/Category:
n30https://web.archive.org/web/20110818050252/http:/hypotext.webs.com/
pwdrhttp://www.w3.org/2007/05/powder-s#
n32http://ru.dbpedia.org/resource/
n16http://dbpedia.org/resource/Template:
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
n7http://csharp-talks.blogspot.com/2013/12/
n29https://web.archive.org/web/20080530025541/http:/pixelcentric.net/x-shame/
n28https://web.archive.org/web/20050717005118/http:/blog.yumdap.net/archives/
n17http://pt.dbpedia.org/resource/
n14http://pl.dbpedia.org/resource/
n4http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
owlhttp://www.w3.org/2002/07/owl#
n20http://fr.dbpedia.org/resource/
n33http://zh.dbpedia.org/resource/
n9http://en.wikipedia.org/wiki/
dbpprophttp://dbpedia.org/property/
n22http://www.w3.org/ns/prov#
categoryhttp://dbpedia.org/resource/Category:
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n11http://www.wikidata.org/entity/
n13http://nl.dbpedia.org/resource/
dbpediahttp://dbpedia.org/resource/
n21http://ja.dbpedia.org/resource/

Statements

Subject Item
dbpedia:Multiple-document_interface
owl:sameAs
n11:Q645154 n12:다중_문서_인터페이스 n13:Multiple_Document_Interface n14:Multi_Document_Interface n17:Interface_de_documentos_múltiplos n18:Multiple_Document_Interface n19:Interfaz_de_múltiples_documentos n20:Multiple_document_interface n21:Multiple_Document_Interface n32:Многодокументный_интерфейс n33:多文件介面 n34:4q78D dbpedia:Multiple-document_interface n35:Multiple_Document_Interface
n22:wasDerivedFrom
n9:Multiple-document_interface?oldid=960390129&ns=0
dbpedia-owl:abstract
Em interface gráfica do utilizador, uma interface de documentos múltiplos (ou MDI, acrônimo para multiple document interface é um método de organização de aplicações gráficas em janelas que residem em uma única janela, a janela principal da aplicação. A única exceção são possíveis janelas modais da aplicação. Uma das implicações desse método é a falta de informação sobre as janelas abertas: para visualizar uma lista de janelas abertas em uma aplicação MDI, o utilizador deve geralmente selecionar um menu específico (contanto que a aplicação disponibilize esse menu. Em contrapartida, em uma aplicação que implementa uma interface de documento único a barra de tarefas do gerenciador de janela é responsável por listar as janelas abertas. Recentemente as aplicações têm adicionado barras de tarefas embarcadas em aplicações MDI para apresentar as janelas abertas, chamadas tabulações, formando um método variante chamado interface de documento tabulada. Em oposição ao MDI tradicional, em uma interface tabulada janelas individuais geralmente não podem ser redimensionadas. En informatique, le Multiple Document Interface (ou MDI) désigne l'organisation de l'interface graphique d'une application où des fenêtres parentes contiennent en leur sein des fenêtres enfants. 다중 문서 인터페이스 (MDI)는 여러 창을 하나의 부모 창에서 상주하는 그래픽 사용자 인터페이스이다. 이러한 시스템은 자식 창이 다른 창을 포함하여 복잡하게 중첩된 계층 구조를 만들 수 있다. 모든 창이 독립적인 것은 (SDI)와 대조를 이룬다. MDI、Multiple Document Interface (マルチ・ドキュメント・インタフェース)とは親ウィンドウ内に複数の子ウィンドウを表示して管理するグラフィカルユーザインタフェース方式である。従来のSDI方式ではドキュメントごとにアプリケーションウィンドウを必要とするため、複数のドキュメントを開く際はそれぞれにアプリケーションプロセスを起動しなければならず、メモリやリソースの消費が増えるという問題を解決するために開発された。SDIでは1つのドキュメントに対し、1つのアプリケーションウィンドウ(1つのトップレベルウィンドウ)を使用するが、MDIでは1つのドキュメントに対し、1つの子ウィンドウを使用する。また、MDIのドキュメントウィンドウは親ウィンドウにロックおよびクリッピングされる。 既存のSDI形式のアプリケーションソフトウェアをMDI化するには、設計に変更を加える必要がある。 Microsoft OfficeはかつてSDIからMDI化したが、その後は再びSDIが標準となり、MDIはオプションとしてサポートされるようになった。さらに後継のバージョンでは、SDIのみがサポートされるようになっている(厳密に言うとSDIではなく後述のMTIに相当する)。 MDI (ang. Multi Document Interface - wielodokumentowy interfejs) – sposób prezentacji okienek poprzez graficzny interfejs użytkownika polegający na wyświetlaniu wewnątrz okienka nadrzędnego okienek wchodzących w skład danego programu (aplikacji). Przeciwnym podejściem jest wyświetlanie każdego z okienek osobno, taki sposób prezentacji nosi nazwę SDI (ang. Single Document Interface). Także typ oprogramowania, głównie służącego do pracy z różnego rodzaju dokumentami, lecz nie tylko. Przykładem Multi Document Interface mogą być pakiety biurowe: OpenOffice.org, Microsoft Word lub WordPerfect a także przeglądarka internetowa Opera. Istnieją zalety jak i wady obu sposobów prezentacji okienek, istnieją zwolennicy każdego z podejść, ponadto firmy produkujące oprogramowanie zmieniają podejście co do rozwoju swoich aplikacji. Przykładowo w aplikacji Microsoft Office interfejs był zmieniany z MDI na SDI i z powrotem kilka razy. Wadą niektórych programów typu MDI jest brak informacji o aktualnie otwartym okienku wewnątrz okienka nadrzędnego. Aby uzyskać listę okienek otwartych wewnątrz okienka nadrzędnego należy wybrać z menu "Okno", jeśli opcja ta jest dostępna. Czasami jednak tytuł okienka podrzędnego jest wyświetlany na pasku tytułowym okna głównego - obok tytułu okna głównego. Innym rozwiązaniem jest stosowanie kart do wyświetlania informacji o otwartych okienkach wewnątrz okienka nadrzędnego TDI (ang. Tabbed Document Interface). Wszystkie otwarte jednocześnie dokumenty są dostępne w jednym oknie głównym programu, jako okna podrzędne. Wobec okien zawierających poszczególne dokumenty (względem okna głównego programu), jest stosowana jest taka sama zasada jak wobec okien różnych programów względem Pulpitu Windows: mogą być maksymalizowane na całe okno główne, minimalizowane do ikony, ustawiane w kaskadę, bądź sąsiadująco. Programy typu Multi Document Interface pozwalają na wygodną pracę. Użytkownik może edytować jeden dokument, przeglądając równocześnie treść jednego lub kilku innych. Lecz, w odróżnieniu od programów obsługujących tylko jeden dokument jednocześnie, wymagają większej ilości pamięci i szybszego procesora. Nie należy szufladkować błędnie, iż programy typu MDI służą wyłącznie do pracy z dokumentami (tekstami). Programy komputerowe budowane w tym stylu są również narzędziami do tworzenia i edycji grafiki, dźwięku, wideo i praktycznie każdego innego typu mediów - nośników informacji. Prawie wszystkie narzędzia do tworzenia graficznych interfejsów użytkownika pozwalają na przynajmniej jedno rozwiązanie do zaprojektowania MDI. Na przykład pakiet Swing dostarcza klasę javax.swing.JDesktopPane, która służy jako kontener dla indywidualnych okienek (klasa javax.swing.JInternalFrame). Multiple Document Interface (MDI; englisch wörtlich: Mehrfach-Dokument[en]-Schnittstelle; und weiter übertragen: Mehrfach-Dokument-Oberfläche) bezeichnet eine Form der grafischen Benutzeroberfläche für Programme. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass in einem Programmfenster – üblicherweise das Hauptfenster – gleichzeitig mehrere Dokumente geöffnet werden können, welche dann in (innerlich) abgetrennten Unterfenstern (englisch inner frames) angezeigt werden können. Die Unterfenster verhalten sich dabei zum Hauptfenster so, wie sich das Hauptfenster beispielsweise zum Desktop verhält. Sie können zudem frei platziert und in ihrer Größe verändert werden. Der Sinn des Multiple Document Interface war ursprünglich, die Arbeit an mehreren Dokumenten zu erlauben, ohne dafür das Programm mehrfach starten zu müssen. Da sich jedoch die Unterfenster anfänglich als recht unübersichtlich erwiesen, werden in modernen Programmen vor allem zwei (weiterentwickelte) Wege beschritten: * Beim Single Document Interface (SDI) erhält jedes Dokument ein eigenes Hauptfenster * Beim Tabbed Document Interface sind die Unterfenster nicht frei platzierbar, sondern in so genannten Registerkarten (englisch tabs) angeordnet Zusätzlich ist es oft möglich, die Oberfläche horizontal oder vertikal aufzuteilen, um mehrere Dokumente gleichzeitig betrachten zu können. * Im Betriebssystem Microsoft Windows kann mittels des Tastaturkürzels Strg+Tab zwischen den einzelnen Dokumenten hin und her geschaltet werden. * Im Betriebssystem Mac OS X können Unterfenster frei platziert werden. Das Programmfenster wurde auf das Menü an der oberen Bildschirmkante reduziert. Die MFC-Bibliothek ermöglicht vier verschiedene Anwendungstypen: SDI, MDI, MTI (Multiple Top-Level Windows Interface) sowie dialogbasiert. A multiple-document interface (MDI) is a graphical user interface in which multiple windows reside under a single parent window. Such systems often allow child windows to embed other windows inside them as well, creating complex nested hierarchies. This contrasts with single-document interfaces (SDI) where all windows are independent of each other. 多文档界面(Multiple Document Interface),簡稱MDI,主要应用于基于图形用户界面的系统中。其目的是同时打开和显示多个文档,便于参考和编辑资料。 并非所有基于图形用户界面的软件都具有MDI,许多软件,如MS Windows下的记事本,在一个运行中只能打开一个文档,因此不能被称为具有MDI的软件。但是Windows Explorer则可以同时打开多个文件窗口(文档),因此是MDI软件。 MDI可以使用多种方式组织文档,包括窗口、标签(tab)、缓冲区(buffer)等。 此外,基于文本界面的许多软件实际上也具有MDI,典型代表包括Emacs、vi(m)和w3m等等。 Многодокументный интерфейс (англ. multiple document interface, MDI) — способ организации графического интерфейса пользователя, предполагающий использование оконного интерфейса, в котором большинство окон (исключая, как правило, только модальные окна) расположены внутри одного общего окна. Этим он и отличается от SDI, в котором окна располагаются независимо друг от друга. Разработчики широко используют оба типа интерфейса, а зачастую и интерфейс смешанного типа. Например, Microsoft меняла интерфейс Microsoft Office от SDI к MDI, а потом вернулась обратно к SDI, хотя степень реализации включает и первое, и второе. Среди недостатков MDI часто указывали отсутствие наглядной информации об открытых окнах, для просмотра текущего списка открытых окон в приложении пользователю было необходимо выбрать в меню пункт «открытые окна/window list», или подобный ему. В последнее время в приложениях стали появляться панели задач и вкладки для отображения открытых окон в MDI. Такой тип интерфейса иногда называют многодокументным интерфейсом с вкладками (TDI), хотя фактически это разновидность MDI. Почти все конструкторы и редакторы приложений на сегодняшней день предоставляют по крайней мере одно решение для создания MDI-интерфейса. Так, например, в библиотеке для создания графического интерфейса на языке Java, под названием Swing, есть класс <a rel="nofollow" class="external text" href="https://docs.oracle.com/en/java/javase/11/docs/api/java.desktop/javax/swing/JDesktopPane.html">javax.swing.JDesktopPane</a>, который создаёт контейнеры для отдельных фреймов (класс <a rel="nofollow" class="external text" href="https://docs.oracle.com/en/java/javase/11/docs/api/java.desktop/javax/swing/JInternalFrame.html">javax.swing.JInternalFrame</a>). В другом популярном наборе элементов интерфейса — GTK+ — такой возможности нет. De Multiple Document Interface (MDI) wordt gebruikt in grafische computer-applicaties waarvan alle vensters onder één zogenaamd parent window zitten. Dit is het tegenovergestelde van een Single Document Interface (SDI), waar elk venster zelf het parent window is. Een vaak voorkomend probleem bij MDI applicaties is dat men snel het overzicht verliest. Het schakelen tussen vensters moet worden gedaan met een apart venster menu, hetgeen vaak ook nog ontbreekt. De laatste jaren is dit probleem opgelost doordat applicaties een eigen taakbalk krijgen, vergelijkbaar met die van Windows. Soms resulteert dit erin dat vensters binnen het parent window niet van grootte kunnen worden veranderd, wat een Tabbed Document Interface (TDI) wordt genoemd.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
n7:mdi-forms-in-net-using-c-and-visual.html n8:gimp-2.8.html n28:20-GIMPshop-for-Windows.html n29:docs.html n30:web1.htm
dbpedia-owl:wikiPageID
20732
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
960390129
rdfs:comment
다중 문서 인터페이스 (MDI)는 여러 창을 하나의 부모 창에서 상주하는 그래픽 사용자 인터페이스이다. 이러한 시스템은 자식 창이 다른 창을 포함하여 복잡하게 중첩된 계층 구조를 만들 수 있다. 모든 창이 독립적인 것은 (SDI)와 대조를 이룬다. En informatique, le Multiple Document Interface (ou MDI) désigne l'organisation de l'interface graphique d'une application où des fenêtres parentes contiennent en leur sein des fenêtres enfants. MDI (ang. Multi Document Interface - wielodokumentowy interfejs) – sposób prezentacji okienek poprzez graficzny interfejs użytkownika polegający na wyświetlaniu wewnątrz okienka nadrzędnego okienek wchodzących w skład danego programu (aplikacji). Przeciwnym podejściem jest wyświetlanie każdego z okienek osobno, taki sposób prezentacji nosi nazwę SDI (ang. Single Document Interface). Także typ oprogramowania, głównie służącego do pracy z różnego rodzaju dokumentami, lecz nie tylko. A multiple-document interface (MDI) is a graphical user interface in which multiple windows reside under a single parent window. Such systems often allow child windows to embed other windows inside them as well, creating complex nested hierarchies. This contrasts with single-document interfaces (SDI) where all windows are independent of each other. MDI、Multiple Document Interface (マルチ・ドキュメント・インタフェース)とは親ウィンドウ内に複数の子ウィンドウを表示して管理するグラフィカルユーザインタフェース方式である。従来のSDI方式ではドキュメントごとにアプリケーションウィンドウを必要とするため、複数のドキュメントを開く際はそれぞれにアプリケーションプロセスを起動しなければならず、メモリやリソースの消費が増えるという問題を解決するために開発された。SDIでは1つのドキュメントに対し、1つのアプリケーションウィンドウ(1つのトップレベルウィンドウ)を使用するが、MDIでは1つのドキュメントに対し、1つの子ウィンドウを使用する。また、MDIのドキュメントウィンドウは親ウィンドウにロックおよびクリッピングされる。 既存のSDI形式のアプリケーションソフトウェアをMDI化するには、設計に変更を加える必要がある。 Microsoft OfficeはかつてSDIからMDI化したが、その後は再びSDIが標準となり、MDIはオプションとしてサポートされるようになった。さらに後継のバージョンでは、SDIのみがサポートされるようになっている(厳密に言うとSDIではなく後述のMTIに相当する)。 多文档界面(Multiple Document Interface),簡稱MDI,主要应用于基于图形用户界面的系统中。其目的是同时打开和显示多个文档,便于参考和编辑资料。 并非所有基于图形用户界面的软件都具有MDI,许多软件,如MS Windows下的记事本,在一个运行中只能打开一个文档,因此不能被称为具有MDI的软件。但是Windows Explorer则可以同时打开多个文件窗口(文档),因此是MDI软件。 MDI可以使用多种方式组织文档,包括窗口、标签(tab)、缓冲区(buffer)等。 此外,基于文本界面的许多软件实际上也具有MDI,典型代表包括Emacs、vi(m)和w3m等等。 Multiple Document Interface (MDI; englisch wörtlich: Mehrfach-Dokument[en]-Schnittstelle; und weiter übertragen: Mehrfach-Dokument-Oberfläche) bezeichnet eine Form der grafischen Benutzeroberfläche für Programme. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass in einem Programmfenster – üblicherweise das Hauptfenster – gleichzeitig mehrere Dokumente geöffnet werden können, welche dann in (innerlich) abgetrennten Unterfenstern (englisch inner frames) angezeigt werden können. Die Unterfenster verhalten sich dabei zum Hauptfenster so, wie sich das Hauptfenster beispielsweise zum Desktop verhält. Sie können zudem frei platziert und in ihrer Größe verändert werden. Em interface gráfica do utilizador, uma interface de documentos múltiplos (ou MDI, acrônimo para multiple document interface é um método de organização de aplicações gráficas em janelas que residem em uma única janela, a janela principal da aplicação. A única exceção são possíveis janelas modais da aplicação. De Multiple Document Interface (MDI) wordt gebruikt in grafische computer-applicaties waarvan alle vensters onder één zogenaamd parent window zitten. Dit is het tegenovergestelde van een Single Document Interface (SDI), waar elk venster zelf het parent window is. Многодокументный интерфейс (англ. multiple document interface, MDI) — способ организации графического интерфейса пользователя, предполагающий использование оконного интерфейса, в котором большинство окон (исключая, как правило, только модальные окна) расположены внутри одного общего окна. Этим он и отличается от SDI, в котором окна располагаются независимо друг от друга. Разработчики широко используют оба типа интерфейса, а зачастую и интерфейс смешанного типа. Например, Microsoft меняла интерфейс Microsoft Office от SDI к MDI, а потом вернулась обратно к SDI, хотя степень реализации включает и первое, и второе.
rdfs:label
Multiple document interface Interface de documentos múltiplos 多文件介面 Multi Document Interface Multiple Document Interface Многодокументный интерфейс Multiple-document interface Interfaz de múltiples documentos 다중 문서 인터페이스 Multiple Document Interface Multiple Document Interface
dbpprop:wikiPageUsesTemplate
n16:Unreferenced n16:Weasel n16:Multiple_issues
pwdr:describedby
n24:Document_interface
foaf:topic
dbpedia:Multiple_document_interface n9:Multiple-document_interface dbpedia:Panel_(computer_software) dbpedia:Single_Document_Interface dbpedia:Multi-document_interface dbpedia:Multiple_Document_Interface dbpedia:MS-DOS_Editor dbpedia:Text_editor n25:this dbpedia:Single-page_application dbpedia:Single_document_interface
foaf:depiction
n4:Some_X_windows.svg
dcterms:subject
category:Graphical_user_interfaces category:Document_interface category:User_interface_techniques
foaf:isPrimaryTopicOf
n9:Multiple-document_interface
dbpedia-owl:wikiPageLength
12662
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia:Internet_Explorer_6 dbpedia:Java_(programming_language) dbpedia:Hierarchy dbpedia:PSPad dbpedia:Graphical_user_interface dbpedia:MacOS_High_Sierra dbpedia:Kate_(text_editor) dbpedia:JEdit dbpedia:Microsoft_Word dbpedia:KWrite dbpedia:GTK dbpedia:RSS_Bandit dbpedia:Palette_window dbpedia:Microsoft_Foundation_Classes dbpedia:Mozilla_Firefox dbpedia:Virtual_desktop dbpedia:Fork_(software_development) dbpedia:Front_and_back_ends dbpedia:MIRC dbpedia:Macromedia_Studio dbpedia:Persistence_(computer_science) dbpedia:Single_document_interface dbpedia:Photoshop dbpedia:Human_interface_guidelines dbpedia:Tabbed_document_interface dbpedia:Multiple_Top-Level_Windows_Interface dbpedia:NetBeans dbpedia:Paned_window_(computing) dbpedia:Visual_Studio_.NET dbpedia:Paint.NET dbpedia:Task_bar dbpedia:Task_manager category:Graphical_user_interfaces dbpedia:Visual_Studio dbpedia:EmEditor dbpedia:Cocoa_(API) dbpedia:Swing_(Java) dbpedia:Google_Chrome dbpedia:MATLAB dbpedia:Microsoft_Excel dbpedia:GIMP dbpedia:TextMate dbpedia:Microsoft dbpedia:Adobe_Acrobat dbpedia:KDE_Software_Compilation dbpedia:Microsoft_Office dbpedia:Comparison_of_document_interfaces dbpedia:Corel_Wordperfect dbpedia:DBASE n31:Some_X_windows.svg category:User_interface_techniques dbpedia:UltraEdit category:Document_interface dbpedia:Usability dbpedia:Toolbar dbpedia:Mac_OS_X dbpedia:Adobe_Photoshop dbpedia:VEDIT dbpedia:Notepad++ dbpedia:Eclipse_(software) dbpedia:GIMPshop dbpedia:Tiling_window_manager dbpedia:Modal_window dbpedia:Integrated_development_environment dbpedia:Opera_(web_browser)