This HTML5 document contains 184 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
n11http://www.w3.org/2003/06/sw-vocab-status/ns#
foafhttp://xmlns.com/foaf/0.1/
geohttp://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#
oplhttp://www.openlinksw.com/schema/attribution#
n15http://xmlns.com/foaf/0.1/OnlineGamingAccount#
n6http://ods-qa.openlinksw.com:8896/about/id/entity/http/xmlns.com/foaf/0.1/
pwdrhttp://www.w3.org/2007/05/powder-s#
dchttp://purl.org/dc/elements/1.1/
n9http://ods-qa.openlinksw.com:8896/sparql/
skoshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
voidhttp://rdfs.org/ns/void#
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
owlhttp://www.w3.org/2002/07/owl#
n13http://xmlns.com/wot/0.1/
n12http://ods-qa.openlinksw.com:8896/about/id/entity/http/xmlns.com/foaf/0.1/statics/images/
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#

Statements

Subject Item
foaf:OnlineGamingAccount
rdf:type
rdfs:Class owl:Class
rdfs:subClassOf
foaf:OnlineAccount
rdfs:comment
An online gaming account.
rdfs:isDefinedBy
foaf:
rdfs:label
Online Gaming Account
pwdr:describedby
n6:Organization n6:Group n6:weblog n6:OnlineChatAccount n6:sha1 n6:msnChatID n6:holdsAccount n6:aimChatID n6:status n6:lastName n6:openid n6:primaryTopic n6:member n6:maker n6:gender n6:based_near n6:nick n6:account n6:Document n6:OnlineAccount n6:Person n6:age n6:homepage n6:depiction n6:made n6:membershipClass n6:family_name n6:page n6:geekcode n6:knows n6:focus n6:accountServiceHomepage n6:name n6:Image n6:fundedBy n6:Project n12:od_80x15_red_green.png n6:schoolHomepage n6:topic_interest n6:topic n6:firstName n6:skypeID n6:accountName n6:publications n6:tipjar n6:mbox_sha1sum n6:LabelProperty n6:phone n6:interest n6:yahooChatID n6:plan n6:jabberID n12:creativecommons.png n6:dnaChecksum n6:thumbnail n6:PersonalProfileDocument n6:workplaceHomepage n6:img n6:theme n6:familyName n6:pastProject n6:depicts n6:isPrimaryTopicOf n6:Agent n6:mbox n6:workInfoHomepage n6:surname n6:myersBriggs n6:currentProject n6:icqChatID n6:OnlineEcommerceAccount n6:title n6:logo n6:givenName n6:index.rdf n6: n6:birthday
foaf:topic
foaf:givenname foaf:family_name rdfs: rdf: skos:Concept rdfs:Class foaf:status owl:Thing foaf:title foaf:mbox foaf:nick foaf:lastName foaf:logo foaf:publications foaf:page foaf:phone owl: foaf:OnlineAccount foaf:Organization foaf:Image foaf:openid foaf:gender foaf:givenName foaf:firstName foaf:focus foaf:interest foaf:knows foaf:homepage foaf:img foaf:accountName foaf:accountServiceHomepage foaf:Person foaf:account foaf:depiction foaf:familyName foaf:based_near foaf:birthday foaf:member foaf:maker foaf:name n11: n13: foaf:made foaf:Group foaf:Agent foaf:topic foaf: foaf:Document n11:term_status dc:description foaf:jabberID foaf:mbox_sha1sum foaf:icqChatID dc:title foaf:isPrimaryTopicOf foaf:myersBriggs foaf:pastProject foaf:membershipClass foaf:msnChatID foaf:currentProject foaf:depicts foaf:age n15:this foaf:aimChatID foaf:geekcode foaf:holdsAccount foaf:dnaChecksum foaf:fundedBy foaf:workInfoHomepage foaf:workplaceHomepage foaf:topic_interest foaf:weblog n13:src_assurance geo:SpatialThing foaf:skypeID foaf:yahooChatID n13:assurance foaf:schoolHomepage foaf:LabelProperty foaf:sha1 foaf:plan foaf:primaryTopic dc: foaf:thumbnail foaf:tipjar foaf:surname foaf:theme dc:date foaf:OnlineChatAccount foaf:PersonalProfileDocument foaf:Project foaf:OnlineEcommerceAccount
opl:isDescribedUsing
owl: rdfs: rdf: n11: n13: dc: foaf:
n11:term_status
unstable
void:sparqlEndpoint
n9: