This HTML5 document contains 187 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
n6http://www.w3.org/2003/06/sw-vocab-status/ns#
foafhttp://xmlns.com/foaf/0.1/
geohttp://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#
oplhttp://www.openlinksw.com/schema/attribution#
n5http://ods-qa.openlinksw.com:8896/about/id/entity/http/xmlns.com/foaf/0.1/
pwdrhttp://www.w3.org/2007/05/powder-s#
dchttp://purl.org/dc/elements/1.1/
n16http://ods-qa.openlinksw.com:8896/sparql/
skoshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
voidhttp://rdfs.org/ns/void#
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n12http://xmlns.com/foaf/0.1/yahooChatID#
owlhttp://www.w3.org/2002/07/owl#
n10http://xmlns.com/wot/0.1/
n4http://ods-qa.openlinksw.com:8896/about/id/entity/http/xmlns.com/foaf/0.1/statics/images/
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#

Statements

Subject Item
foaf:yahooChatID
rdf:type
rdf:Property owl:InverseFunctionalProperty owl:DatatypeProperty
rdfs:subPropertyOf
foaf:nick
rdfs:comment
A Yahoo chat ID
rdfs:domain
foaf:Agent
rdfs:isDefinedBy
foaf:
rdfs:label
Yahoo chat ID
rdfs:range
rdfs:Literal
pwdr:describedby
n4:od_80x15_red_green.png n5:PersonalProfileDocument n5:accountName n5:skypeID n5:img n5:isPrimaryTopicOf n5:phone n5:OnlineGamingAccount n5:plan n5:dnaChecksum n5:theme n5:LabelProperty n5:OnlineEcommerceAccount n5:familyName n5:Agent n5:pastProject n5:depicts n5:surname n5:Organization n5: n5:icqChatID n5:workplaceHomepage n5:mbox n5:OnlineChatAccount n5:title n5:givenName n5:currentProject n5:sha1 n5:Document n5:OnlineAccount n5:holdsAccount n5:index.rdf n5:workInfoHomepage n5:myersBriggs n5:birthday n5:Group n5:status n5:gender n5:logo n5:geekcode n5:family_name n5:weblog n5:msnChatID n5:member n5:aimChatID n5:topic_interest n5:focus n5:Image n5:topic n5:primaryTopic n5:maker n5:openid n5:lastName n5:fundedBy n5:nick n5:based_near n5:account n5:made n5:Person n5:page n5:membershipClass n5:age n5:homepage n5:depiction n5:tipjar n5:firstName n5:mbox_sha1sum n5:schoolHomepage n5:knows n5:accountServiceHomepage n5:name n5:interest n4:creativecommons.png n5:Project n5:thumbnail n5:publications n5:jabberID
foaf:topic
foaf:openid n6:term_status foaf:Group foaf:topic foaf: foaf:Document foaf:made foaf:myersBriggs foaf:pastProject foaf:membershipClass foaf:msnChatID foaf:jabberID foaf:mbox_sha1sum n6: foaf:icqChatID n10: foaf:isPrimaryTopicOf foaf:geekcode foaf:holdsAccount foaf:dnaChecksum foaf:fundedBy foaf:currentProject foaf:Agent foaf:depicts foaf:age foaf:aimChatID n10:src_assurance geo:SpatialThing foaf:skypeID n10:assurance foaf:workInfoHomepage foaf:LabelProperty n12:this foaf:workplaceHomepage foaf:topic_interest dc: foaf:weblog foaf:thumbnail foaf:tipjar dc:title foaf:surname foaf:theme foaf:schoolHomepage foaf:sha1 foaf:plan dc:description foaf:primaryTopic foaf:PersonalProfileDocument foaf:Project foaf:OnlineEcommerceAccount foaf:OnlineGamingAccount foaf:OnlineChatAccount dc:date skos:Concept foaf:givenname rdfs:Class foaf:family_name owl: owl:Thing foaf:status foaf:title foaf:publications foaf:page foaf:phone foaf:mbox foaf:nick foaf:lastName foaf:logo rdfs: rdf: foaf:OnlineAccount foaf:Organization foaf:Image foaf:member foaf:name foaf:interest foaf:knows foaf:maker foaf:homepage foaf:img foaf:gender foaf:givenName foaf:firstName foaf:focus foaf:depiction foaf:familyName foaf:based_near foaf:birthday foaf:accountName foaf:accountServiceHomepage foaf:Person foaf:account
opl:isDescribedUsing
dc: rdfs: rdf: foaf: n6: n10: owl:
n6:term_status
testing
void:sparqlEndpoint
n16: